Nyt om navne

Untitled image

80 år

Niels Erik Schultz-Petersen

Tidligere Tyrstrupgård

Proprietær cand.agro. Niels Erik Schultz-Petersen fylder 80 år den 25. april. Tidligere Tyrstrupgård i Christiansfeld. Efter studentereksamen fra Haderslev Katedralskole aftjente han sin værnepligt ved Den Kgl. Livgarde, og afsluttede som sergent. Derefter ansat i Landbrugsrådet som sekretær, senere direktionssekretær. Fra Landbrugsministeriet udsendt som landbrugsattaché i London for UK og Irland. I 1977 kom familien tilbage for at overtage den fædrene gård, som i de forløbne år blev udvidet. Fra 1980-1993 var han redaktør for Agrologisk Tidsskrift. Fra 1982-2006 bestyrelsesmedlem i forsikringsselskabet Tryg, og fra 1995-1996 formand for De samvirkende Frøavlerforeninger, og dermed formand for brancheudvalget og medlem af Landbrugsrådet.