Nyt om navne

Untitled image

Nyt job

Torben Bøgh Christensen

LandboSyd

Torben Bøgh Christensen er ansat som afdelingschef for de fire faglige teams planteavl, økologi, kvægrådgivning samt miljø, natur & klima.
Han kommer fra en stilling som projektchef for forretningsudvikling i den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon A/S, hvor han også tidligere var markedschef og konstitueret afdelingschef for vandområdet. Han er uddannet cand.scient. geolog fra Aarhus Universitet.
Torben Bøgh Christensen har stor viden indenfor miljø- og vandområdet, og han vil derfor også bruge en del af sin arbejdstid på at supportere LandboSyds "vandpolitiske" dagsorden og assistere de landmænd, der har brug for støtte ved opgaver, der vedrører grundvand, vandboringer mv.