Nedskrivning på landbrug æder overskud i bank

Dårlige priser og tørke spænder ben for Landbrugets Finansieringsinstitut.

Landbrugets Finansieringsinstitut må vinke farvel til det, der ellers tegnede til at blive et pænt, om end ikke prangende, overskud på 1,6 mio. kr.

Nedskrivninger på landbrug og tab på udlån og garantier udgør nemlig 13,5 mio. kr. så årets resultat før skat bliver et underskud på 12,4 mio. kr.

Det er dog væsentlig bedre end året før, hvor underskuddet var på 8,6 mio. kr. før nedskrivninger og hele 24,7 mio. kr. efter nedskrivninger og skat.

Igen er de to bitre ingredienser - tørke og prisfald - der i en giftig cocktail har ødelagt et ellers godt resultat.

Den driftsøkonomiske situation for flere bedrifter ændrede sig nemlig i 2018, dels som følge af de dårlige priser på grise og dels som følge af tørken, så at de lagte budgetter ikke kan nås. Det har betydet, at LFI har øget de individuelle nedskrivninger i andet halvår 2018.

Der er i alt foretaget individuelle nedskrivninger på 18 kunder, heraf 10 kunder, der er underlagt samarbejdsaftaler med Finansiel Stabilitet og 8 på partnerskabskunder. Der er nedskrevet på 6 nye kundeforhold i løbet af 2018.

Ingen nye lån

LFI finansierer i dag 57 landbrug, hvoraf fire er under konkurs. Engagementerne er fordelt på 21 landbrug med søer/smågrise, 11 med slagtesvin og 19 med kvæg, mens der er 6 øvrige bedrifter. Engagementerne består dels af rekonstruktionskunder, hvor der er indgået en samarbejdsaftale med Finansiel Stabilitet, og dels partnerskabskunder, hvor driftskreditten ligger i kundens pengeinstitut.

I løbet af 2018 er tre landbrug overført til andet pengeinstitut. LFl’s samlede engagementer andrager pr. 31/12 2018 i alt 268.3 mio. kr., hvoraf 57,7 mio.kr. er garantier for driftsfinansiering i andre pengeinstitutter, hvilket er en reduktion i udlån og garantier forhold til 2017 på 48,5 mio. kr.

Som en konsekvens af beslutning om afvikling af LFI er der ikke bevilliget engagementer til nye kunder. Med baggrund i fornuftige driftsresultater i 2017 var der i 2018 kun begrænset behov for yderligere kredit, ligesom etablerede anlægslån generelt afvikles som aftalt.

Også nedskrivning i 2019

Som følge af de svære markedsforhold i 2018, og samt usikkerheden ved kundernes behov for øget driftsfinansiering i 2019, har ledelsen indregnet en yderligere gruppevis nedskrivning på 5 mio. kr.

Landbrugets Finansieringsinstitut er en videreførelse af Landbrugets Finansieringsbank, og blev etableret i 2017 i forbindelse med en afvikling af banken, der blev etableret i 2012 i kølvandet af Finanskrisen.

Banken havde til formål at finansiere dygtige og effektive landmænd fra kriseramte banker, og som havde vanskeligt ved at opnå finansieringen andetsteds på markedsbaserede vilkår.

Efter planen vil Landbrugets Finansieringsinstitut fortsat finansiere de eksisterende kunder og understøtte kunders bestræbelser på at finde finansieringsløsninger med øvrige finansieringsinstitutioner i markedet, så der opnås en økonomisk forsvarlig afvikling af instituttets aktiviteter.

Bag Landbrugets Finansieringsinstitut står Nykredit, Danske Bank, Finansiel Stabilitet og Landbrug & Fødevarer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle