Nej til svine-produktion i beskyttet landskab

Debat

Skal en nylig køber af ejendom i et område med særlige drikkevandsinteresser, OSD-område, og naturbeskyttet landskab have dispensation til femdoblet svineproduktionen? Den planlagte udvidelse omfatter to kæmpestore stalde, tre meget store gyllebeholdere, fire høje fodersiloer, foderlade og maskinhus, som vil give en voldsomt negativ påvirkning af landskabet.

Vi er nitten naboer som mener, at kommunen ikke kan give tilladelse til en udvidelse. Ejendommen ligger i et OSD-område, hvor der efter statens regler ikke må lægges store husdyrbrug, hvis der er alternativer. Det er der. Området er udpeget som et Større Uforstyrret Landskab, som skal friholdes for nye tekniske anlæg og bebyggelser, og i et »Søgeområde for Naturparker«.

Der er ikke gode tilkørselsforhold til ejendommen, som ansøger skriver. Der er i stedet tale om smalle kommuneveje med mange, snævre sving og mange beboelser kun en til to meter fra vejen.

Ansøgeren burde på forhånd have undersøgt, om en udvidelse af produktionen ville være i modstrid med grundvandssikkerheden og naturbeskyttelsen, om der ville være væsentlige nabogener, og om transportvejene ville være egnede til den massive trafik af lastvognssæt. Oplysningerne ligger frit tilgængeligt på statens, Region Sjællands og Næstved Kommunes hjemmesider og kan umiddelbart findes på Næstved Kommunes GIS-kort.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle