Nekrolog: En af landbrugets store strateger er død

Jørgen Skovbæk, født på en gård i Lille Elmue ved Faxe, er død, 91 år gammel. Peter Gæmelke, tidligere præsident for Landbrugsraadet, skriver nekrolog:

Jørgen Skovbæk arbejdede efter uddannelse til agronom på Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole, nu KU, 40 år i landbrugets tjeneste og 30 år som sekretariatschef i De Danske Landboforeninger. 

Skovbæk var med i en periode med en voldsom strukturudvikling, både i antal landmænd, antal gårde og lokale foreninger. Han arbejdede med sit engagement og sine kreative evner, når det gjaldt politisk håndværk og organisation, i et tempo, der kunne få selv en nyudklækket agronom til at ryste.

Skovbæks engagement og enorme viden var med til at sikre Landboforeningerne og landbruget en stærk placering i den politiske debat både internt og eksternt. Han var også med til at sikre, at forskning og forsøg havde meget høj prioritet, og han stod i spidsen for etablering af Det faglige Landscenter i Skejby (nu Seges), så den viden, der blev skabt, kunne komme ud til den enkelte landmand, og dermed fik man øget både kvalitet og effektivitet og udnyttet ressourcerne optimalt i alle lag, lige fra forskningen til anvendelsen på gården og i fødevarevirksomhederne.

Skovbæk var om nogen strategen, der fik samarbejdet mellem alle de folkevalgte landmænd til at fungere og fik lagt de politiske handleplaner, der var med til at sikre politisk indflydelse på landbrugspolitikken og dens udmøntning, herunder at vi blev en del af EU (dengang EF) i 1973.

Skovbæks historiske viden var fantastisk, og han fik tit skyld for at være et omvandrende bibliotek, og det gjaldt både det landbrugspolitiske og det organisatoriske, men i høj grad også samfundspolitiske spørgsmål og historisk og kulturel viden. Og på Axelborg står Skovbæks samlede værker, der er en fantastisk beskrivelse af landbrugets vilkår i 40 år.

Han deltog i Dansk Landbrugs delegeretmøde i Herning hvert år indtil for to år siden, i alt 60 år. Efter sin afsked med jobbet på Axelborg delte Skovbæk ivrigt ud af sin viden i politiske kredse, ikke mindst i Venstre, hvor han også lokalt var kendt for at være den både engagerede og tænksomme nestor. Skovbæks historiske interesse var imponerende, og i sit otium beskrev han på en meget nøgtern og følsom måde sin opvækst og udviklingen i området, hvor han voksede op. Skovbæk var samtidig et engageret familiemenneske.

Skovbæk var af alle - medarbejdere, kolleger og folkevalgte - meget afholdt og respekteret, og vores tanker går til Ellen og hans familie.

Æret være Jørgen Skovbæks minde.

Jørgen Skovbæk bisættes fra Bagsværd Kirke lørdag 4. februar klokken 11.00.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle