Konservative: Vi har vetoret i landbrugspolitikken

Sagen om Eva Kjer og Bæredygtigt Landbrug er »på grænsen til det demokratisk mistænkelige«. Det mener den konservative fødevareordfører Rasmus Jarlov.

Rasmus Jarlov, konservativ landbrugsordfører, har nu tilsluttet sig kritikken af Eva Kjer Hansens genbrug af nogle linjer fra Bæredygtigt Landbrug i et udvalgskommissorium om grødeskæring i vandløb.

»Det er alt, alt for meget og på grænsen til det demokratisk mistænkelige,« lyder Rasmus Jarlovs dom på Facebook over Bæredygtigt Landbrugs forhold til Eva Kjer Hansen, som han mener er for tæt.

»Vi har veto«

Rasmus Jarlov minder også om, at det var ham, som under forhandlingerne om landbrugspakken i december 2015 modsatte sig, at 6.000 km vandløb blev taget ud af vandområdeplanerne og den beskyttelse mod kraftigere grødeskæring, som det som hovedregel betyder.

»Jeg er virkelig glad for, at jeg ikke gav mig i forhold til vandløbene, så de stadig er beskyttet,« skriver han bl.a.

Han fastslår samtidig, at Konservative sidder med de afgørende mandater på området, og dermed i praksis »har veto overfor landbrugspolitikken.«

»Når ingen andre i blå blok vil tage hensyn til miljøet, skal vi nok gøre det.«

Ikke ny Venstre-politik

I sagen om Bæredygtigt Landbrug og Eva Kjer Hansen ønsker Socialdemokraterne, Radikale, SF og Enhedslisten bl.a. at få opklaret, om der er »andre tilfælde, hvor Bæredygtigt Landbrugs politik direkte gøres til ministeriets politik.

Man skal dog ikke se ret langt tilbage for at konstatere, at det i længere tid har været Venstres erklærede politik - og også Konservatives - at sikre mulighederne for at grødeskære vandløbene effektivt for at sikre de omliggende arealer mod forsumpning.

Konservative var med

Det fremgår bl.a. af et beslutningsforslag, som alle de fire partier bag landbrugspakken: Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, fremsatte i foråret 2015, under den tidligere regering.

I beslutningsforslaget B 145, fra 27. marts 2015, opfordrer de fire partier den tidligere regering til at revidere vandløbsloven, så det »klart fremgår, at hensynet til afvanding fremhæves i forbindelse med vedligeholdelsen af vandløb«.

Afvanding primært formål

»Forslagsstillerne finder, at det primære formål med vandløbene er afvanding, så forsumpning af sommerhusområder, beboelsesområder og landbrugsjord undgås,« hedder det bl.a. i beslutningsforslaget.

Også i den landbrugspakke, som de fire partier sammen gik til valg på, er der et punkt, der bekræfter ambitionen om at undgå forsumpning af landbrugsarealer og private grunde langs vandløb.

Venstre-sag i årrække

Det er et emne, som Venstre har arbejdet med i en årrække, siger Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen.

Han tog for flere år siden personligt fat i problematikken på baggrund af sager på Fyn, hvor landmænd og sommerhusejere klagede over oversvømmelser og utilstrækkelige vandføring i vandløbene.

»Det er en sag, vi har arbejdet med i flere år,« siger Erling Bonnesen, som afviser kritikken af Eva Kjer Hansen.

»Det er dejligt, vi har en minister, der passer sit arbejde. Det er også dét, hun går i denne sag,« siger han.

Faktaboks

 

Den socialdemokratiske fødevareordfører Simon Kollerup betegner sagen som »meget, meget alvorlig.«

Han har kaldt Eva Kjer Hansen i samråd, sammen med Radikale, SF og Enhedslisten.

 

Sagen om Bæredygtigt Landbrugs indflydelse på Eva Kjer Hansens politik handler om disse linjer:

 

Bæredygtigt Landbrug foreslog:

 

»Miljø- og Fødevareministeriet har på den baggrund besluttet, at rapporten skal revideres. Der skal udarbejdes en egentlig vejledning om grødeskæring og vandløbsforvaltning, der sikrer effektiv og velfungerende afvanding. Herudover skal den i videst muligt omfang tage hensyn til vandløbenes miljøtilstand.«

Det blev i udvalgskommissoriet til denne tekst:

 

»Miljø- og Fødevareministeriet har på den baggrund besluttet, at der på baggrund af gældende lovgivning udarbejdes en vejledning om grødeskæring, hvor formålet er at sikre en effektiv og velfungerende afvanding - dog under hensyntagen til vandløbenes miljøtilstand.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle