Nyt afregningsmodul er klar 1. marts
Med det nye DMS Dyreregistrering er det muligt at prissætte slagtekalve efter faderens vækstindeks.

1. marts vil de danske slagtekalveproducenter få et nyt værktøj til at prissætte kalvene, som de køber ind med henblik på færdigfedning.

I DMS Dyreregistrering oprettes et afregningsmodul, hvor kalveproducenterne kan registrere deres indkøbte kalve, hvorefter databasen henter oplysninger om kalvenes fædre og deres indekser for vækst.

»Med det nye modul er det muligt at give tillæg eller fradrag for vækstindekset, som har afgørende betydning for kalvens potentiale til at producere kød. Vi har testet modellen i nogle større besætninger med et stort datagrundlag, og her er der en tydelig sammenhæng mellem vækstindekset hos kalvens far og kalvens tilvækst og formklasse. Jo højere vækstindeks, desto bedre er kødproduktionsegenskaberne,« forklarer Per Spleth, specialkonsulent for Kødproduktion ved Seges, Kvæg.

Modellens udfordring er de utallige krydsningskombinationer af racer, som findes i danske besætninger. Da vækstindekser ikke kan sammenlignes på tværs af kødkvægsracer, kan modellen ikke bruges til at prissætte krydsningskalve.

»Men de enkelte besætningsejere kan få udtrukket en slagteliste, hvor kalvene rangeres efter deres far. Hvis der er tilstrækkeligt med kalve, kan opgørelsen give et billede af, hvilke kødracetyre som præsterer godt og mindre godt,« forklarer Per Spleth.

Han henviser endvidere til den rangering af kødkvægtyre, som DLBR Slagtekalve foretager hvert kvartal i samarbejde med VikingDanmark.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.