Spædkalveprisen skal afspejle kalvenes potentiale for kød
Kalveproducent Mogens Ravn efterlyser et værktøj, som kan rangere spædkalvene efter deres potentiale for kødproduktion.

Den nuværende prissætning af spædkalve til slagtekalveproduktion tager ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til kalvenes potentiale til at producere kød.

Det mener kalveproducent Mogens Ravn, Agerskov, som efterlyser en model til afregning af spædkalvene, hvor produktionspotentialet hos kalvenes fædre inddrages.

Han opfeder årligt 1.000 kalve til Dansk Kalv-konceptet og oplever en stor spredning i kalvenes slagteværdi. En forskel han gerne ser inddraget allerede ved prissætningen af kalvene som spæde.

»Jeg mangler et værktøj, hvor kalvene rangeres efter fædre, og hvor det synliggøres, hvad sønnerne har præsteret i form af nettotilvækst og formklasse. Med den liste i hånden bliver det lettere for mig at give tillæg for kalve med stort potentiale og samtidig påpege behovet for et fradrag for kalvene, hvis potentialet er mindre,« mener han.

Produktionen skal effektiviseres

Baggrunden for Mogens Ravns ønske er usikkerheden om den nuværende slagtepræmie, som indtil videre tildeles til og med 2020.

»Hvis præmien ikke fortsættes, skal jeg finde en produktionsfremgang på 700-800 kroner, som kan omregnes til 30-40 kg ekstra kød. Hvis andelen af krydsningskalve med kødkvæg øges, og hvis mælkeproducenterne benytter tyre med positive kødegenskaber, kan potentialet indfries,« vurderer han.

De syv mælkeproducenter, som fast afsætter tyrekalve til Mogens Ravn, er så småt begyndt at anvende kødkvægssæd til de ringeste køer.

»De har mange tyre at vælge imellem, og desværre er spredningen på kalvene for stor. De ringeste krydsningskalve er ikke bedre end de bedste tyre efter Dansk Holstein. Men jeg skal stadig give et kødkvægstillæg på dem. Det udhuler forretningen,« mener Mogens Ravn.

Hvis brug af kødkvægssæd skal vinde udbredelse, ser han det nødvendigt, at raceforeningerne for kødkvæg i endnu højere grad sætter fokus på at frembringe kødracetyre, som både præsterer godt på fødselsegenskaber og kødproduktion.

Kød er en sikker indtjening

I den aktuelle indtjeningskrise i mælkeproduktionen er det ifølge Mogens Ravn også relevant at påpege, at der på flere bedrifter er et uforløst potentiale i at hæve værdien af tyre- og krydsningskalve.

»Det betaler sig at passe kalvene godt, for spædkalveprisen er høj i øjeblikket. Ekstra mælk og omsorg kan omsættes til flere kroner til kassekreditten efter få uger. Kød er en sikker indtjening,« mener han.

Faktaboks

Fire gode råd om at øge værdien af spædkalve

  1. Mælk: Det aktuelle forhold mellem mælk og spædkalvepris gør det fordelagtigt at øge kalvenes tilvækst.
  2. Udnyt noteringen: Sammarks kalvenotering opfordrer til et tillæg på 15 til 30 kroner pr. kg ud over basisvægten på 50 kg. Tillægget er højest for intervallet 51-70 kg. En kalv på 50 kg afregnes med 700 kroner.
  3. Indeks: Tyrekalve, hvis far har et højt vækstindeks, har en højere formklasse og nettotilvækst. De kan tildeles et tillæg. Der bør gives fradrag for kalve efter fædre med negativt vækstindeks.
  4. Kødracetyre: DLBR Slagtekalve og VikingDanmark udarbejder hvert kvartal en liste over aktuelle kødracetyre, som anbefales anvendt til krydsning på malkekøer. Tyrene på listen er udvalgt efter evne for kødproduktion og fødsel.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.