»Alle bør følge principperne i conservation agriculture«

Opbygning af kulstof i jorden tager lang tid. Og ifølge Søren Ilsøe sker det i to trin.

»Pløjning og dyb harvning øger omsætningen af organisk materiale og dermed kulstof i jorden voldsomt. Det skaber en ubalance. Derfor er målet, at man kun foretager en minimal jordbearbejdning - eller slet ingen jordbearbejdning. Det kaldes conservation agriculture,« siger Søren Ilsøe, landmand, planteavlskonsulent og næstformand i Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark.

Han tilføjer dog, at det tager tid at opbygge kulstof i jorden. Derfor tager det også tid at gå fra et dyrkningssystem til et andet.

Samtidig skal man, ifølge Søren Ilsøe, være villig til at ændre sædskiftet, nedmulde halmen og intensivere dyrkningen af efterafgrøder, hvis man vil have succes med pløjefri dyrkning. Det kan man gøre ved at have en høj andel af vårsæd i sædskiftet - gerne 40 procent vårsæd - samtidig med, at man dyrker efterafgrøder forud for al vårsæden.

TRIN ET: Pløjefri dyrkning

»Ved overgang til pløjefri dyrkning snitter man halmen, og nedmulder den i 10-15 cm dybde. Det øger mængden af kulstof i de øverste jordlag. Men det betyder samtidig, at man på nogle jordtyper stadig - med års mellemrum - er nødt til at foretage en jordløsning i dybden med en smal harvetand. Men efter en årrække vil mængden af kulstof også stige i de dybere jordlag, og så er man klar til næste skridt, conservation agriculture, hvor man kun foretager en meget minimal jordbearbejdning - eller slet ingen jordbearbejdning,« siger Søren Ilsøe.

Han tilføjer, at det især er bakterier og andre mikroorganismer, der omsætter det organiske materiale i de øverste jordlag lige efter overgangen til pløjefri dyrkning. Det er forklaringen på, at mængden af kulstof kun øges i det øverste jordlag lige efter overgang til pløjefri dyrkning.

»Ved nedharvningen af den snittede halm speeder man omsætningen af kulstof i halmen op. Derfor siger det sig selv, at man skal tilføre mere organisk materiale i form af halm, efterafgrøder og eventuelt husdyrgødning, end man fjerner ved høst af afgrøden, for at kunne opbygge kulstof i jorden,« siger Søren Ilsøe.

Skal man øge mængden af kulstof længere nede i jorden, kan det kun ske ved, at planternes rødder dør og henfalder, eller ved at regnorme trækker planterester ned i deres gange i jorden.

Trin to: Conservation agriculture

Søren Ilsøe mener, at alle landmænd bør have et mål om at dyrke jorden efter principperne i conservation agriculture, hvor man kun foretager en minimal jordbearbejdning - eller slet ingen jordbearbejdning.

»Når jorden kun bearbejdes ganske lidt, og halm og afgrøderester efterlades på jordoverfladen, giver man regnormene optimale arbejdsbetingelser. Dels fordi man ikke ødelægger deres gange ved jordbearbejdning, dels fordi regnormene foretrækker at hente halm og andet plantemateriale, som ligger på jordoverfladen,« siger Søren Ilsøe.

Han tilføjer, at man - efter en årrække med conservation agriculture - opnår en sund og porøs jord med et højt indhold af kulstof i helt ned til to meters dybde.

»Et højt indhold af kulstof i jorden giver en række fordele. Blandt andet at jorden bliver mere dyrkningssikker både ved kraftige regnskyl og ved tørke. Derudover er omsætningen af kulstof tæt knyttet til omsætningen af andre næringsstoffer. Derfor vil en jord med et højt indhold af kulstof være god til at stille næringsstoffer til rådighed for afgrøden,« siger Søren Ilsøe.

Han tilføjer, at der i EU er stigende fokus på fordelene ved conservation agriculture. Både i forhold til at undgå erosion, og som et middel til at nedbringe udledningen af CO2 til atmosfæren. I delstaten Alberta i Canada giver man ligefrem tilskud til landmænd, som dyrker jorden efter principperne i conservation agriculture.

Faktaboks

Conservation agriculture

  • Jorden skal bearbejdes så lidt som muligt.
  • Pløjning er udelukket.
  • Aldrig samme afgrøde to år i træk - gælder ikke flerårige afgrøder.
  • Direkte såning uden jordbearbejdning er det optimale.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle