Kyllingekød til eksport holder prisen

Trods benhård priskonkurrence for fjerkrækød på de internationale markeder, hvor både forbrug og lokal produktion af kyllingekød er stigende, har den danske kyllingesektor formået at afsætte kyllingekød til eksport til stigende priser over de sidste fire år. Således er den gennemsnitlige pris for alle kategorier steget med knap 17 pct. til 18,76 kr. pr. kg og dækker prisstigninger i alle kategorier med de største stigninger for hele kyllinger og sammensatte varer. Disse kategorier udgør tilsammen halvdelen af den samlede eksport, svarende til 55.000 ton i de første 11 måneder af 2015. Den samlede eksport er derimod faldet med 20 pct. siden 2012, mens den værdimæssige eksport kun er faldet med 5,6 pct. til 2,1 mia. kr. i de første 11 måneder af 2015. Med andre ord får de danske eksportører af kyllingekød i dag en højere pris for deres varer sammenlignet med hvert af de fire forgående år. Denne positive udvikling forventes at kunne fastholdes ind i 2016 drevet af en stigende efterspørgsel med fokus på kvalitet og sikre fødevarer.

Det bemærkes særligt, at andelen af eksport af biprodukter og indmad er steget markant i perioden med 2.125 ton svarende til en stigning på 23 pct., mens eksportværdien er steget med 29 pct. til 71 mio. kr. De største markeder for kyllingekød inden for EU er stadig Sverige, Tyskland og UK, mens de største aftagerlande i tredjelande er Sydkorea, Sydafrika og Singapore.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle