Forlænget laktation kan give plads til flere køer
Ved at forlænge intervallet mellem kælvningerne kan opdrættet reduceres og frigive dyreenheder til flere malkende køer.

Kombineret brug af kønssorteret sæd og kødkvægssæd er den mest anvendte metode til at reducere opdrættet og frigive plads til flere malkende køer. Men der er også en anden mulighed - forlænget laktation.

En igangværende undersøgelse i fire besætninger, som ledes af forskere ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, viser, at en forlængelse af intervallet mellem kælvningerne fra 13 til 17 måneder nedsætter antallet af nødvendige opdræt fra 1,01 til 0,76 stk. pr. årsko.

Et tilsvarende fald ses i den nødvendige mængde grovfoder pr. ko og nødvendige areal til grovfoderdyrkning pr. ko. I det konkrete eksempel mindskes arealet med 0,1 hektar pr. ko ved at øge kælvningsintervallet fra 13 til 17 måneder.

Færre timer skal regnes med

Målt på dækningsbidragsniveau vil et øget kælvningsinterval medføre et fald, da der dels sker et tab i tilvækstværdi, da der fødes færre kalve, dels falder ydelsen pr. årsko.

I den anden retning trækker færre sygdomsbehandlinger pr. årsko, som falder fra 0,97 til 0,78 stk. pr. årsko. Samtidig falder omkostningerne til foder og reproduktion.

Forskerne AU peger endvidere på, at et længere kælvningsinterval medfører færre arbejdstimer som følge af færre kælvninger og færre stk. opdræt. Besparelsen vil være i niveauet 250 kroner pr. årsko.

Veksle dyreenheder

Hvis man på bedriftsniveau ønsker at fastholde antallet af dyreenheder og arealet til grovfoderproduktion, kan de overskydende dyreenheder, som frigives ved forlænget laktation, veksles til flere malkende køer.

Ifølge forskernes beregninger, som er publiceret i Ny Kvægforskning nr. 1, vil konverteringen af dyreenheder give et øget driftsresultat på 100.000 kroner i en besætning med 200 køer.

Hjælp til at udpege køer

Hvis forlænget laktation skal virke i praksis, er det dog ifølge forskerne væsentligt, at der udvikles et værktøj, som kan bruges til at udpege de køer, hvor potentialet i at forlænge kælvningsintervallet er størst.

Således håber de på at udvikle et værktøj som kan anvendes allerede i de første måneder efter kælvning.

Faktaboks

Scenarierne

  • Der er regnet på effekterne ved at forlænge kælvningsintervallet fra 13 til 15 eller 17 måneder.
  • Målt på driftsoverskud er der ikke nævneværdig forskel mellem scenarierne 15 og 17 måneder.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.