Find de skjulte energislugere på bedriften

For de fleste landmænd er energiforbruget blot en fast ubemærket post på udgiftssiden. Men ifølge energirådgiver hos den fynske rådgivningsvirksomhed Centrovice Søren Warberg er der god grund at sætte fokus på de skjulte energislugere på bedriften.

Landmændene er generelt gode til at optimere arbejdet på staldgangen og i marken bl.a. ved at benchmarke sig op mod de bedste i branchen. Men de glemmer at gøre det, når det gælder energiforbruget. Og det til trods for at lidt ekstra fokus kan være med til at nedsætte driftsomkostningerne i en tid, hvor alle besparelser tæller,« uddyber han.

Derfor giver Centrovice nu landmændene mulighed for at benchmarke deres energiforbrug op mod kollegerne og dermed også få et pejlemærke om potentialet for energieffektivisering på egen bedrift. I benchmarket sammenlignes den enkelte bedrifts tal med andre med lignende produktion.

Ændrede vaner sparer penge

Potentialet for at finde besparelser er stort. Det ser man, når man går energiforbruget efter i sømmene.

»Når vi dykker ned i tallene, kan vi se, at nogle bedrifter bruger mere end dobbelt så megen energi som andre sammenlignelige bedrifter. Der er altså store besparelser at finde for rigtig mange landmænd,« forklarer Søren Warberg.

Besparelserne kan samtidig være nemme at realisere. Ifølge energirådgiveren kan energiforbruget ofte nedsættes markant alene ved f.eks. at skifte varmepumpen eller belysningen ud eller ved at ændre ubevidste og uhensigtsmæssige vaner i stalden. Benchmarket foretages på baggrund af kWh pr. enhed, og både svine- og mælkeproducenter samt planteavlere kan have glæde af benchmarket.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle