Ny arbejdsgruppe skal banke liv i landbrugspakken

Ny arbejdsgruppe skal følge udmøntningen af fødevare- og landbrugspakken tæt

Landbrug & Fødevarer stiller nu helt skarpt på udmøntningen af landbrugspakken. Det sker ved at nedsætte en arbejdsgruppe med medlemmer fra både lokale foreninger, Seges samt L&F. Arbejdsgruppen skal følge arbejdet med landbrugspakken på tætteste hold med henblik på at man både centralt og lokalt er med på, hvordan landbrugspakkens initiativer kommer til at virke bedst muligt for landbruget.

For bordenden i arbejdsgruppen kommer Lars Hvidtfeldt til at sidde.

Fagligt grundlag

»Målet er at opnå den bedst mulige gennemførsel af pakken, og sikre at det faglige grundlag er korrekt. Vi skal også have udrullet den målrettede regulering med løsninger uden for dyrkningsfladen og med størst mulig inddragelse af lokale kræfter undervejs,« skriver L&F i en mail til lokalformændene.

Arbejdsgruppen skal bl.a. drøfte faglige det faglige grundlag og se på, om indsatsbehovet i vandmiljøet er sat korrekt. Desuden skal gruppen se på, hvordan man kan arbejde med kollektive løsninger og placere virkemidlerne smartest muligt.

Kendt svineproducent trækker sig som næstformand i producentforening 11. december · 12:46

Arbejdsgruppen skal også sikre en optimal dialog med andre organisationer, forskere og myndigheder og sørge for, at budskaberne om løsninger kommer ud til politikere og lokalforeninger.

Gruppe udvides

Arbejdsgruppen nedsættes under det eksisterende Vand- og Natura 2000-udvalg, hvor repræsentanter fra foreningerne, SEGES og Landbrug & Fødevarer siden 2011 har drøftet emner, der relaterer sig specifikt til vandområdeplanerne og Natura 2000-planlægningen.

Det er besluttet, at personkredsen skal udvides, så Vand- og Natura 2000-udvalget suppleres med yderligere op til to personer fra hver region (Syd, Midt, Nord og Øst). Det betyder, at hver af de fire regioner kan stille med op til fire personer.

Første møde afholdes fredag den 8. april. Ved det første møde vil rammerne for arbejdet blive drøftet og der vil blive givet en status på udrulningen af fødevare- og landbrugspakken. Lars Hvidtfeldt forventer, at mødefrekvensen bliver et møde ca. hver anden måned, i første omgang med en løbetid indtil udgangen af 2016.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu