Skidt år for FirstFarms: Minus på 22 mio. kr.

Årets resultat er påvirket af lave mælkepriser og tørke.

Efter to år med plusser på henholdsvis ni og tre mio. kr. i resultat før skat, løb FirstFarms A/S sidste år ind i et minus på ikke mindre en 22,5 mio. kr. Det viser aktielandbrugets årsrapport for 2015.

Resultatet svarer til de udmeldte forventninger i november 2015.

FirstFarms omsatte i 2015 for 111,8 mio. kr. og fik et EBIT-resultat på minus 14,7 mio. kr

I en pressemeddelelse fra selskabet kaldes resultatet for utilfredsstillende, men det svarer til det, aktielandbruget forventede i november sidste år.

Det store minus forklarer FirstFarms med de udfordringer, som landbruget har været ramt af i 2015 med lave priser samt tørke i store dele af Centraleuropa.

17 mio. kr. under budget på markbrug

FirstFarms fik en meget tilfredsstillende høst i Østrumænien i 2015. Der blev høstet rekordudbytter i både forårs- og efterårsafgrøder, som samlet ligger væsentligt over budget.

I Slovakiet og Vestrumænien gav efterårsafgrøderne et udbytte som budgetteret, mens forårsafgrøderne gav et udbytte langt under budget. Salgspriserne ligger samlet marginalt over budget.

Høsten påvirker resultatet negativt med 17 mio. kr. i 2015 i forhold til budget og med 31 mio. kr. i forhold til det foregående år.

Arla vil have mere fedt og protein - ændrer afregning til koncepterKvæg 17. november · 10:08

9 mio. kr. under budget på mælk

Aktielandbrugets solgte mælkemængde faldt med 2,4 mio. kg i 2015 i forhold til 2014. Der blev således leveret 21,8 mio. kg mælk fra FirstFarms i 2015.

Der leveres dagligt i gennemsnit 29,8 kg mælk pr. malkende ko ultimo 2015 mod 28,5 kg ultimo 2014.

Mælkeprisen påvirker også FirstFarms’ indtægter. Prisen er faldet drastisk fra ultimo 2014, og den lå i 2015 på mellem 2,22 kr. og 1,84 kr.

Den gennemsnitlige salgspris for mælken var i 2015 på 1,98 kr. pr. kg mod 2,61 kr. pr. kg i 2014. FirstFarms har i årene 2011 til 2014 opnået en gennemsnitlig pris på 2,49 kr. pr. kg.

Mælkeprisen påvirker resultatet negativt med 9 mio. kr. i 2015 i forhold til budget og med 14 mio. kr. i forhold til det foregående.

For 2016 venter FirstFarms et EBIT-resultat i niveauet 0 mio. kr., og det ventes, at året igen bliver en udfordring hvad angår indtjening på mælkeproduktion.

Selskabet vil i 2016 fortsætte arbejde med at optimere driften. Det skal blandt andet ske ved at forbedre dyrkningssikkerheden i tørre perioder.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu