Sådan sikrer du dig mod plasmacytose

Ud over foder kan både mennesker, dyr, tøj, fodtøj, biler og maskiner sprede smitten.

Hvordan sikrer man bedst sin farm mod plasmacytose?

Det spørgsmål er mere aktuelt end nogensinde, efter at over 300 - eller mere end hver femte - af landets minkfarme er blevet saneret for plasmacytoser. Og efter en sanering er det endnu vigtigere end nogensinde at holde farmen sygdomsfri.

»Nogle af smittevejene kan man ikke selv gardere sig imod. Det gælder for eksempel smitte fra foder, hvor det er fodercentralerne der har ansvaret og skal tage deres forholdsregler. Luftbåren smitte er det også svært at forhindre, men her er smitterisikoen heldigvis i den lave ende af skalaen,« siger dyrlæge Peder Elbek, Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste, LVK.

Gennemgå daglige rutiner

Dér hvor han mener, at man som minkavler selv kan gøre en indsats, er med hensyn til alle de daglige rutiner hjemme på farmen.

Biolog: Vilde bier og honningbier er ikke som Star Wars 9. december · 08:00

»Vi ved, at både mennesker, dyr, tøj, fodtøj, biler og maskiner kan sprede smitten. Derfor er det oplagt at gennemgå og justere de daglige rutiner på farmen, så risikoen for spredning mindskes mest muligt,« siger Peder Elbek.

Efter hans mening er der en række ting, som er fornuftige at gøre. Hvis han selv havde en minkfarm, ville han gøre de ting, der er nævnt i boksen ’Sådan sikrer du selv farmen’.

Gør så meget som muligt

»Alle de nævnte tiltag vil hver især være med til at begrænse smittefaren. Om man vælger at gøre alle tingene er selvfølgelig en personlig sag og en prioritering. Men i forhold til, hvor store omkostninger plasmacytose har, så ville jeg selv forsøge at udføre så meget som muligt,« siger Peder Elbek.

Sådan sikrer du farmen

 • Beslut hvilke personer, der skal have adgang til farmen - børn, servicefolk, dyrlæger, konsulenter og gæster.
 • Beslut om din hund skal have adgang til farmen. 
 • Indfør en karantænetid på mindst 12 timer fra anden farm.
 • Nedskriv og slå en besøgspolitik op ved indgangen. 
 • Indfør en logbog, hvor alle besøgende skriver sig ind.
 • Opret et forrum hvor alle skifter tøj og fodtøj, og hvor de vasker og desinficerer hænder. 
 • Del forrummet op i et rent og et urent område.
 • Stil rene gummistøvler og kedeldragt til rådighed for besøgende. 
 • Brug engangs-kedeldragter af god kvalitet. Billige typer er ikke tætte nok.
 • Rengør altid gummistøvler efter brug. Mindst en gang. To gange er bedre.
 • Sørg for at farmens hegn er intakt og forsyn det med elhegn mod ræve og katte.
 • Klip levende hegn til, så dyr ikke kan springe fra træer og ind på farmen. 
 • Ryd op, så der ikke er gemmesteder for dyr som mus, rotter og katte.
 • Bekæmp fugle med drage, gaskanon, net eller andet.
 • Hold maskiner og redskaber inde på farmen.
 • Undgå at låne og leje maskiner. Hvis du låner eller lejer, så rengør og desinficer maskinerne.
 • Sørg for at foderbilen har sin egen tilkørselsvej, og at holdeplads kan rengøres dagligt.
 • Sørg for at gødningsplads er afskærmet og utilgængelig for den vilde fauna.
 • Stil krav om så friske blodprøver som muligt, ved indkøb af avlsdyr. 
 • Ved indkøb af avlsdyr sikres størst mulig smittebeskyttelse ved afhentning og indsættelse af dyr.
 • Døde dyr håndteres, så de dagligt fjernes fra farmen og opbevares i lukket beholder, gerne fryser.
 • Er der mistanke om eller risiko for smitte, så brug kalk som desinfektion på jorden på farmen, ved indgangen og omkring foderbilens holdeplads.

Smittebeskyttelse er dit eget ansvar - og valg.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu