Europa-Parlamentarikere imod ny godkendelse af glyphosat
Europa-Parlamentets miljøudvalg skeptiske overfor fornyet godkendelse af glyphosat i 15 år.

Så længe, der kan stilles spørgsmålstegn ved, om ukrudtsmidlet glyphosat er kræftfremkaldende og hormonforstyrrede, bør EU-Kommissionen ikke forny godkendelsen af glyphosat for en 15 årig periode.

I stedet bør Kommissionen iværksætte en ny, uafhængig undersøgelse af midlet og i den forbindelse sørge for, at EUs egen fødevaresikkerhedinstans EFSA - som siger god for glyphosat - fremlægger alle sine videnskabelige data i glyphosat-sagen åbent.

Det er meldingen fra et flertal i Europa-Parlamentets miljøudvalg i en resolution vedtaget med 38 stemmer for, 6 imod og 18 hverken for eller imod.

Afstemning i april og maj

Resolutionen er »ikke bindende« og skal til afstemning i det samlede Europa-Parlament ved et plenarmøde i Strasbourg 11.-14. april.

Først i maj træffes den endelige afgørelse om, hvad der skal ske med glyphosat-godkendelsen, når de nationale eksperter i den stående komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder stemmer om at vedtage eller forkaste Kommissionens forslag om at forny glyphosats godkendelse med 15 år.

Hvis der ikke er kvalificeret flertal, er det op til Kommissionen at afgøre, hvad der skal ske.

Fortsat uro om glyphosatMark Fredag 18. marts 2016 · 00:00

En ny, kort godkendelse vil kunne komme på tale, vurderes det.

Krig mellem WHO og EU

Striden om Glyphosats fremtid startede sidste år, da WHOs kræftforskningscenter IARC konkluderede, at glyphosat sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker og bør begrænses.

EUs EFSA afviste kort efter mistankerne som grundløse og opfordrede tværtimod EU-Kommissionen til at godkende stoffet for nye 15 år.

Siden har de to instanser ligget i åben krig om, hvem der har det bedste videnskabelige belæg for sine konklusioner.

Dansk støtte til forlængelse

De danske myndigheder støtter en fornyet godkendelse af glyphosat og mener, at EFSA har et bredere data-grundlag end IARC/WHO for sine holdninger til glyphosat, der er aktivstoffet i verdens mest brugte og anvendte ukrudtsmiddel Roundup.

Dog bør nogle hjælpestoffer undersøges nærmere.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.