»Jordfordeling gavner alle«

Professor Esben Munk Sørensen er begejstret ved udsigten til at få jordfordeling sat på den politiske dagsorden igen.

Det lyder lækkert. Genialt. Det er et rigtig godt forslag, som kan gavne både landbruget, naturen og den rekreative anvendelse af landskabet. Jeg tror, det kan blive rigtig stort!«

Sådan lyder den begejstrede reaktion fra Esben Munk Sørensen, professor i planlægning ved Aalborg Universitet, i en kommentar til et nyt udspil fra Landbrug & Fødevarers Task Force Planteproduktion.

Afskaf tinglysningsafgift

Task Force Planteproduktion efterlyser i sit nye udspil politisk opbakning til igen at fremme udbredelsen af jordfordeling i dansk landbrug.

Det skal bl.a. ske ved en afskaffelse af tinglysningsafgiften ved jordfordeling, lyder anbefalingen.

Og det er en god idé, men ikke nok, mener Esben Munk Sørensen. Han mener også, der bør være støtte til, at landmænd kan ansætte en »kaospilot« i form af en planlægger, der kan stykke puslespillet sammen, når landmænd skal handle og bytte jordlodder på kryds og tværs for at få ejendomme bedre arronderet.

Skaber synergi

»Men overordnet set er jordfordeling genialt, fordi det giver mulighed for at skabe synergier mellem miljømål og landbrug. Det passer fint ind i den nye dagsorden med målrettet regulering. Det unikke ved jordfordeling er, at det bygger på frivillige løsninger, så alle er tilfredse bagefter. Ingen siger: »Du skal!«, som ved erstatningsfri regulering,« siger Esben Munk Sørensen.

»Samtidig skal man huske på, at jordfordeling ikke bare nyder accept i landbruget men også hos de grønne organisationer.«

Dårlig arrondering

Baggrunden for forslaget fra Task Force Planteavl er, at mange landbrugsbedrifter i dag er dårligt arronderede efter år med kraftig strukturudvikling - og stort set ingen arronderings-jordfordelinger.

Det er mere end 10 år siden, at støtten til jordfordeling faldt væk - derfor vover meget få landmænd sig af egen drift ud i jordfordelingsprojekter, som kan blive dyre og besværlige.

Den manglende jordfordeling har betydet, at op til 15 pct. af bedrifterne i dag skal køre over fem km fra CVR-adressen til de fjerneste marker. Med gyllevogne og andre tunge landbrugsmaskiner. Det belaster miljø, klima, veje og lokalsamfund.

»Dårlig arrondering er i dag et af de allerstørste problemer for dansk landbrug - man bruger alt for megen tid på transport, og man har ikke det samme fokus på de fjerne araler som på de nære,« siger Esben Munk Sørensen.

Faktaboks

Pointer fra task force

  • 10-15 pct. af landbrugsbedrifterne har en transportafstand fra CVR–adressen til markerne på mere end fem km.
  • Kan transport-afstanden nedbringes med fem km, vil det give en dyrknings-besparelse på 500 kr. pr. hektar. 
  • Ved 300.000 hektar bliver det en umiddelbar besparelse på 150 mio. kr.
  • På længere sigt kan både maskinparken og arbejdsforbruget tilpasses, så besparelsen bliver mindst 200 mio. kr. årligt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle