Millioner at spare på jordfordeling

Drop tinglysningsafgift ved jordfordeling. Store samfundsøkonomiske fordele ved bedre arrondering i landbruget, vurderer Landbrug & Fødevarers Mini Task Force Planteavl.

Øget brug af jordfordeling kan spare planteavlerne for et trecifret millionbeløb på op mod 200 mio. kr. om året. Samtidig kan en bedre arrondering i landbruget give store fordele for hele samfundet i form af mindre klimabelastning, brændstofforbrug og lugtgener fra tunge gylle- og landbrugstransporter gennem landsbyerne.

Det konkluderer Landbrug & Fødevarers Mini Task Force Planteproduktion.

Lyt til kommission

Task Force Planteavl anbefaler derfor regeringen/skatteministeren at droppe tinglysningsafgiften på 0,6 pct. af købesummen ved jordfordeling som anbefalet af Natur- og Landbrugskommissionen.

Det bør ske til efteråret, når regeringen fremlægger forslag til en erhvervsbeskatningsreform.

Desuden bør miljø- og fødevareministeren allerede nu sætte sig i spidsen for et udredningsarbejde om jordfordeling.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle