Future Cropping: Effektiv markdrift og højere udbytter på fem år

Følg den nye hjemmeside der samler alle trådene i det kæmpestore Future Cropping, der skal udvikle Fremtidens Planteavl

»Ved hjælp af sensorer på vores maskiner og udbytteregistreringer fra vores mejetærskere kan vi hente alle data om marken ind i et beslutningsstøtteværktøj, der sammen med kendskab til jordbundsforhold, jordstruktur og aktuelle vejrdata vil hjælpe os landmænd med at finde de optimale doseringer og behandlinger til vores afgrøder på det rette sted i marken.«

Sådan beskriver formand for Future Cropping Henrik Høegh formålet med det store femårige projekt, Future Cropping, der blev skudt i gang i sommer og løber frem til 2020. Og som nu har hjemmesiden klar, så landmænd og andre interesserede kan følge med i alle de nye tiltag og resultater fra sidelinjen.

Det opnår vi på fem år

Henrik Høegh har store forventninger til Future Cropping:

»Om fem år, når projektet slutter, skal min plovs sensorer kunne levere data om, hvor i marken der er strukturskader, og hvor vi skal sætte ind med jordforbedring eller kompensere med gødning. Eller hvor jorden har en meget løs struktur. De informationer skal jeg kunne bruge, så min såmaskine placerer frøene i den rigtige dybde over hele marken uanset jordtype eller jordstruktur,« siger Henrik Høegh og fortsætter:

»Min sprøjte skal automatisk registrere sygdomme, virusangreb og andre stress-symptomer i marken og lagre informationerne på sprøjtecomputeren. Så man som chauffør kun skal koncentrere sig om at være i rette mark på rette tidspunkt. Resten er der beslutningsstøttesystemer, der regner ud, både mht. behandlinger, doseringer etc.«

En anden af ideerne bag Future Cropping er, at alle maskinfabrikaterne, uanset om det er traktormærker, mejetærskere, plove, såmaskiner eller andet, der findes på enhver landbrugsbedrift, skal kunne tale sammen og levere data ind til den samme beslutningsstøtte i computeren.

To demo-arealer

Future Cropping skal med andre ord forbedre præcisionsjordbrug med højere udbytter, lavere input og bedre miljø. Målet er at give udbytterne et løft ved at kunne behandle hver en plet i marken optimalt. Først og fremmest ved at udvikle beslutningsstøttesystemer, så landmænds data fra marken automatisk kombineres med de eksisterende data om jordbund, klima og markdatabaser.

På to demo-arealer med stor jordbundsvariation, et på Vindumovergaard ved Bjerringbro og et på Sigridshøj ved Kalundborg, bliver effekten af de nye teknologier løbende testet og demonstreret til arrangementer.

Future Cropping udsender fire nyhedsbreve årlig. Tilmeld dig på www.futurecropping.dk, hvor du kan følge med i de mange resultater, nyheder, nye artikler og videoer om præcisionsjordbrug plus annoncering af de forskellige arrangementer.

Faktaboks

Hvem står bag

  • 13 partnere står bag Future Cropping, der løber til 2020.
  • Seges, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Orbicon, Foss, Teknologisk Institut, Agro Business Park, Agro Intelligence, Novozymes, Rambøll, Ejlskov, Yara og Geus. Seges er tovholder på projektet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.