Naturplejeforening vil selv styre salg af kød
Smag på Landskabet imødekommer stigende efterspørgsel med eget salgsselskab til at koordinere og kvalitetssikre kød produceret ved naturpleje.

Vi er nødt til at satse nu. Dyrene er der. Kunderne er der. Merprisen er der. De professionelle aftagere kræver en professionel styring og kvalitetssikring.

Det var i meget kort form baggrunden for, at bestyrelsen for Smag på Landskabet på den netop afholdte generalforsamling præsenterede planerne for et afsætningsselskab som en ny og selvstændig forening, formentlig i form af et amba.

Hvad afsætningsselskabet skal hedde, hvor det får til huse, og hvordan det helt præcis skal finansieres og løbes i gang, står endnu uvist.

Heller ikke de forventede mængder kød til salg blev specificeret.

Men den stiftende generalforsamling holdes 1. juni, og i tiden frem hertil arbejder en udvidet og styrket bestyrelse i Smag på Landskabet med nu syv mod før fem og reelt kun tre medlemmer videre med at konkretisere planerne, som også sendes i høring blandt foreningens knap 60 medlemmer.

De første erfaringer med samarbejde med det Dagrofa-ejede Kødgrossisten har været lovende med gode priser for et mindre antal dyr ad gangen, og samarbejdet vil kunne udbygges til at omfatte langt flere dyr. Men det kræver et professionelt bindeled mellem de enkelte producenter og de professionelle aftagere, blandt andet til at styre slagteplaner til levering året rundt samt kvalitetssikre og kontrollere naturpleje-kødet.

Vores egen værste fjende

Det er primært et krav fra de professionelle aftagere. Men det falder også i tråd med ønsket i Smag på Landskabets bestyrelse om i højere grad at fokusere kræfterne på at fremme vilkårene for naturplejen i Danmark med kvæg.

Bestyrelsesmedlemmet Ole Sørensen, der er økologisk mælkeproducent og naturplejer med sit eget unikke koncept, holdt er særdeles skarpt og kritisk indlæg om status for naturplejen i Danmark.

Det skal være markant nemmere at få tilskud til naturpleje. Kontrollen af naturplejen skal være konstruktivt fremadrettet, og naturplejen skal foregå i en dialog mellem landmanden og den tilsynsførende.

Og så rettede han en hård kritik mod især Forsvarets og Naturstyrelsens udbudsrunder for naturpleje:

»Det handler kun om penge. Det har intet med naturpleje at gøre, og vi er faktisk vores egen værste fjende, når vi byder i de runder,« konstaterede han.

Faktaboks

Smag på Landskabet

  • Foreningen har knap 60 medlemmer
  • Arbejder for at fremme naturplejen i Danmark for at øge biodiversiteten
  • Det skal ske med kvæg gennem at gøre naturpleje til et selvstændigt og attraktivt forretningsområde

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.