Nomineret til pris: Seks gårde prioriterer sikkerheden ekstra højt

'Landbrugets Arbejdsmiljøpris' 2019 bliver igen i år uddelt til en ud af seks nominerede gårde, som har særligt fokus på sikkerhed og godt arbejdsmiljø.

Instruktion i håndtering af gylle, faste arbejdsskemaer og runde borde, så ingen sidder for bordenden.

Man kan sætte ind på mange parametre, hvis man vil prioritere sikkerhed og godt arbejdsmiljø på gården. Det har seks bedrifter i høj grad vist, at de gør, og de er derfor blevet nomineret til Landbrug & Fødevarer's ’Landbrugets Arbejdsmiljøpris’ 2019, som uddeles på delegeretmøde. 

Det skriver L&F i en pressemeddelelse.

De seks nominerede kandidater er: Jacob Seiger Stensig fra Holstebro, Simon Skov Holm og Esben Holm fra Bornholm, Jens og Dorte Himmelstrup fra Fyn, Jens Vind Jensen fra Køge og Henning Bjerregård fra Skjern. Den sjette nominerede ønsker ingen omtale.

Mød fem af de nominerede i en kort præsentaion fra L&F herunder:

 • Jacob Seiger Stensig fra Holstebro driver Store Blæsbjerg i Holstebro. Bedriften består af 585 malkekøer plus opdræt samt 800 hektar. Der er otte medarbejdere ansat. På Store Blæsbjerg prioriteres arbejdsmiljøet højt. F.eks. sker håndtering af dyrene altid på dyrenes præmisser, og der gives instruktion i håndtering af dyrene og dyrs adfærd. Alle opgaver optimeres løbende på sikkerhed og ergonomi, og så er de altid på forkant med reparationer og vedligehold, hvilket nedbringer risikoen for arbejdsskader.
   
 • Brødrene Simon Skov Holm og Esben Holm fra Bornholm, driver Borndal Landbrug i Rønne. Deres bedrift består af 600 køer med opdræt samt 400 ha. På Borndal Landbrug prioriteres sikkerhed og arbejdsmiljø højt. F.eks. har gården inddraget vognmænd i opførelsen af foderopbevaringspladsen, for at imødekomme vognmændenes ønsker, hvilket betyder, at vognmændene er meget imødekommende og f.eks. fejer efter dem selv. Der er ordnede forhold og faste skemaer for alle medarbejdere, og på gården sidder medarbejdere og ledere ved et rundt bord for at imødekomme traditionerne hos de medarbejdere, der er af anden etnisk herkomst end dansk.
   
 • Jens og Dorte Himmelstrup fra Svendborg Fyn, driver Kokkenborg Landbrug ved Stenstrup. Deres bedrift har 2300 søer fordelt på to ejendomme og har 20 medarbejdere ansat. På Kokkenborg prioriteres arbejdsmiljøet højt, f.eks. har de meget fokus på instruktion i udslusning af gylle, så alle gør det på den rigtige måde, hvilket mindsker risikoen for svovlbrinte (gyllegas). Ledelsen prioriterer arbejdsmiljøet og sikkerheden, det er systematisk og organiseret og deres motto er: "hvis vi ved det, så skal vi også overholde det". 
   
 • Jens Vind Jensen fra Køge, driver Langebækgård Ridecenter i Køge. Jens’ bedrift består af 24 heste og 20 ha. Der er ansat to medarbejdere. På Langebækgård Ridecenter prioriteres arbejdsmiljøet og sikkerheden ved håndtering af heste højt. F.eks. er der tænkt rigtig meget sikkerhed og ergonomi ind i hverdagen, og der spares ikke på hjælpemidler eller sikkerhedsforanstaltninger. Der er ordnede forhold, en plan for dagen, styr på alt og ingen uforudsete ting/opgaver. Her tænkes i sikkerhed både for personale, pensionærer og gæster, og der arbejdes løbende med det psykiske arbejdsmiljø.  
   
 • Henning Bjerregård er en gårdejer fra Skjern. Hennings bedrift består af 400 malkekøer plus opdræt, samt 300 ha. Der er fire medarbejdere ansat. På bedriften prioriteres arbejdsmiljøet højt, og der er et godt teamarbejde på bedriften. Stalden er ekstremt gennemtænkt, hvilket letter håndteringen af dyr og samtidigt minimerer risikoen for ulykker.

Vinderen af ’Landbrugets Arbejdsmiljøpris’ kåres til Landbrug & Fødevarers delegeretmødet den 7. november 2019. Vinderen modtager 25.000 kr., og der bliver lavet en kort film om bedriften.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle