Norsk forsøg: Marmor kan få økomarker til at skinne
Et norsk forsøg påviste positiv effekt af at blande marmorpulver i gødning på økomark. Seges-konsulent mener dog, at konklusionen hviler på et tyndt grundlag.

Artiklerne er kun for abonnenter på Kvæg, Mark eller Svin

Køb abonnement på PLUS her.

Er du ny på PLUS skal du aktivere dit abonnement før du kan logge ind. Det gør du her.

Har du problemer med at logge ind? Kontakt kundeservice på plus@landbrugsmedierne.dk

Har du glemt din adgangskode? Så klik her!

Faktaboks

EFFECTS OF MARBLE APPLICATION TO MANURE AND ANAEROBIC DIGESTATES

Af Anne Kristin Løes, Reidun Pommeresche, Roger Khalil

Sammendrag fra rapporten:

Tidligere forsøk og praktiske erfaringer i Norge har vist positive effekter av å tilsette litt finmalt kalk til bløtgjødsel før spredning. Det hevdes at slik tilsetning gir mindre lukt, mindre flueplager og bedre grasavlinger. Effekten av å tilsette finmalt marmor til husdyrgjødsel og råtnerest (etter biogassbehandling av organisk avfall) ble undersøkt i feltforsøk og i kontrollerte forsøk innendørs i perioden 2016-2017. I feltforsøk på Tingvoll gard i 2016 fikk vi 6% høyere tørrstoffavlinger av eng ved andre slått når det ble tilsatt kalk til fersk kugjødsel. Vi fikk samme avlingsøkning med vanlig bløtgjødsel, og bløtgjødsel som var utråtnet i et biogassanlegg. Ved første slått var det ikke sikker avlingsøkning, men dette kan skyldes at gjødsla hadde vært lagret over lengre tid.

I åpne beholdere ble bløtgjødsel fra gris og ku, utråtnet bløtgjødsel fra ku og råtnerest fra Ecopro, med og uten marmorpulver, sammenliknet over 6 uker ved ca. 12 °C, med ukentlig omrøring. For råtnerest fra Ecopro, basert på kloakkslam, husholdningsavfall og fiskegjødsel, ble det en senkning av pH med tilsetning av marmor. For andre gjødselslag var denne effekten liten og usikker. Det ble ikke lavere tap av total-nitrogen (N) eller ammonium fra beholderne ved tilsetning av marmor. Dette undersøkte vi ved å måle innholdet og konsentrasjonen (i % av tørrstoff) av total-N og NH4-N ved start og slutt av forsøket. Nitrogentapet totalt sett var betydelig i dette forsøket. Det ville være interessant å gjenta forsøket med betingelser som er mer sammenliknbare med forholdene i praksis. Kalkpulveret var ikke tilsatt dispergeringsmiddel i våre forsøk.

Selv om vi ikke kunne vise noen effekt av reduserte N-utslipp etter marmortilsetning til råtnerest og gjødsel, er finknust marmor et verdifullt jordforbedringsmiddel som kan tilføre jorda verdifulle næringsstoff, og som gjerne kan tilføres gjennom innblanding i husdyrgjødsel.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.