Norsk mejeri dropper lokal mælk - laver i stedet ost i Irland

Bortfald af eksportstøtte flytter osteproduktion fra Norge til Irland. Det betyder også, at 500 norske landmænds mælk er droppet.

Det største mejeri i Norge, andelsejede Tine er kommet i problemer med udflytningen af sin produktion til Irland.

Det stort anlagte byggeri af en ny osteproduktion til Tines Jarlsberg-ost i byen Cork i Irland er nemlig blevet forsinket, blandt andet som følge af corona.

En investering til 800 mio. norske kroner, godt over en halv milliard danske kroner, er dermed stadig kun i gang med testproduktion, godt en måned efter den ellers planlagte opstart. Endnu venter nemlig de endelige tilladelser til produktionen fra de irske myndigheder.

Sagen er solidt omtalt i de norske erhvervsmedier. For udflytningen sker nemlig på bekostning af de norske mælkeproducenter, der ejer Tine. De skal ifølge norske Dagens Næringsliv levere rundt regnet 90 mio. kg mælk mindre årligt - hvad der gennemsnitligt svarer til årlige leverancer fra 500 landmænd.

Fremover skal mælken i stedet leveres af irske mælkeproducenter.

Også 400 norske ansatte endte med at få en fyreseddel som følge af lukning af flere mejerier lokalt.

Årsagen til udflytningen skal findes i en WTO-afgørelse tilbage fra 2005. Den afgjorde, at al støtte til produktion af landbrugsprodukter skulle afvikles. Siden har Norge haft en overgangsordning frem til i år, med gradvis nedtrapning fra over 100 mio. danske kroner årligt til 35 mio., før den nu helt forsvinder i år.

Allerede i 2017 tog Tine dog beslutningen om, at produktionen til eksportmarkederne var så ulønsom, at den måtte flyttes ud. Det betyder, at Jarlsberg-osten altså fremover produceres på irsk mælk, før den efter to måneder på lager, sendes ud på eksportmarkederne.

Mere end halvdelen af den eksporterede Jarlsberg-ost går i dag til USA. Osten, der sælges i Norge, vil dog fortsat blive produceret i Norge.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle