Nu åbnes der for lavbundsprojekter som rene klimaprojekter

Fra i dag kan kommuner og Naturstyrelsen søge om tilskud til lavbundsprojekter. Som noget helt nyt kan projekterne nu også udføres som rene klimaprojekter.

Landets kommuner og Naturstyrelsen kan fra i dag indsende ansøgninger til Landbrugsstyrelsen om tilskud til forundersøgelse og etablering af lavbundsprojekter. Som noget nyt i år kan lavbundsprojekter gennemføres uanset hvor stor en kvælstofreduktion, projektet bidrager med.

Tidligere har det været et krav, at lavbundsprojekterne også bidrog til at reducere kvælstof i oplande med indsatsbehov ifølge vandområdeplanerne.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

"Med ændringen i ordningen kan der nu også gives tilsagn til lavbundsprojekter, der er rene klimaprojekter. Det gør, at endnu flere lavbundsprojekter kan se dagens lys i hele Danmark. Alle lavbundsprojekter vil dog stadig bidrage til en reduktion af kvælstofudledningen, fordi jorden ikke længere dyrkes og gødes", siger enhedschef Mette Hyldebrandt-Larsen i meddelelsen.

Helt specifikt kan Landbrugsstyrelsen yde tilskud til forundersøgelsesprojekter og etableringsprojekter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt at vurdere, om et lavbundsprojekt kan blive etableret efterfølgende, bl.a. ved at undersøge lodsejertilslutning, effekter og mulige konsekvenser ved etablering af lavbundsprojektet.

Lavbundsordningen gavner klimaet, vandmiljøet og naturen

Formålet med Landbrugsstyrelsens lavbundsordning er at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur. Projekterne skal placeres på lavbundsjorde med mindst seks procent organisk kulstof.

"Med vores lavbundsordning får vi flere gevinster. Med ordningen hjælper vi klimaet, vandmiljøet og naturen. Ved at stoppe dyrkningen af de kulstofrige jorder vil der nemlig blive udledt mindre C02 til atmosfæren, mindre kvælstof ud i det lokale vandmiljø og til sidst genskabt natur", siger Mette Hyldebrandt-Larsen.

Landbrugsstyrelsens lavbundsordning er åben for ansøgninger fra i dag fredag til d. 11. maj 2021.

Herudover findes der to nationale ordninger til udtagning af kulstofrige landbrugsjorder. Ordningerne administreres af Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Ordningerne retter sig alle mod udtagning af kulstofrige lavbundjorder, men med forskellige muligheder for tilskud og formål med de enkelte projekter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle