Nu ændrer Miljøstyrelsen nitratmålinger af grundvandet

Miljøstyrelsen starter projekt om nye vurderinger af nitrat i grundvandet. Der skal udvikles ny metode til vurdering af grundvandsforekomsters tilstand.

For halvandet år siden blev Landbrug & Fødevarer chokerede, da de til et møde i Bruxelles i sommeren 2016 fik fremlagt fejlagtige tal om grundvandets tilstand. Siden har problemet også Bæredygtigt Landbrug heftigt fuldt sagen med aktindsigter i EU-indrapporteringer. Anklagen fra landbrugets organisationer er, at dansk landbrug reguleres på fejlagtigt grundlag.

Samtidig har miljøorganisationer kritiseret landbrugspakken og risici for grundvandet.

Midt i mellem disse to fronter melder Miljøstyrelsen nu, at de vil udvikle en ny metode for at vurdere nitrattilstanden af de 402 grundvandsforekomster, som Danmarks grundvand er opdelt i.

Derefter vil styrelsen gennemføre nye tilstandsvurderinger af grundvandet.

Grundvandsforekomster, hvor der er risiko for, at tilstanden er ringe mht. nitrat, undersøger myndighederne enkeltvis.

Miljøstyrelsen lægger i deres pressemeddelelse vægt på, at projektet er blevet til efter 'konstruktiv dialog' med interessenter, herunder Landbrug & Fødevarer.

Interessenter vil desuden blive inddraget i projektet i en teknisk arbejdsgruppe.

I projektet anvender myndighederne de nyeste grundvandsmålinger og nyeste viden om grundvandet. Der er bl.a. gennem Den Nationale Kvælstofmodel opnået ny viden om nitratpåvirkning af grundvandet, som det er muligt at bringe i spil, melder Miljøstyrelsen.

"Med projektet adresseres de kritikpunkter, der har været rejst i forhold til vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand mht. nitrat", skriver Miljøstyrelsen.

Samtidig igangsætter Miljøstyrelsen projekter om indhentelse af mere viden om sammenhængen mellem grundvand og overfladevand og terrestrisk natur, ligesom det er hensigten at forberede et projekt om videreudvikling af metoden for vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand mht. pesticider.

"Projekterne vil betyde, at der kan gennemføres endnu bedre vurderinger af grundvandsforekomsternes tilstand", skriver Miljøstyrelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle