Nu bliver principiel sag om gæsteprincip afgjort

I næste uge skal Kriegers Flak-sagen behandles i Højestret. Sagerne kan potentielt handle om millioner af kroner.

Et andet udfald end for et år siden i Landsretten.

Det er det helt klare håb hos L&F, som på vegne af fem landmænd på fredag i næste uge tørner sammen med det statsejede selskab Energinet i den såkaldte Kriegers Flak-sag. For et år siden tabte L&F og landmændene den principielle sag, der er en følge af det gravearbejde, som blev foretaget mellem 2016 og 2018 på en lang række østsjællandske marker i forbindelse med, at en stor havmøllepark på Kriegers Flak i Østerssøen blev forbundet med el-nettet.

Sagen handler kort og godt om, hvem det er, som skal betale, hvis det for en lodsejer en dag bliver nødvendigt at flytte el-ledningen. Beregninger har vist, at en ledning som den, der bruges i Kriegers Flak-sagerne, koster et sted mellem 11-24 mio. kr. at flytte pr. kilometer. Som det er nu efter dommen i landsretten, hænger den regning på lodsjeren frem for på Energinet.

Med mere juridiske termer handler sagen om, hvorvidt gæsteprincippets fravigelse hænger uløseligt sammen med selve ekspropriationen, hvilket landsretten for et år siden kom frem til, at det gør den, også af hensyn til forsyningssikkerheden.

"Det er en konklusion, som er alt for firkantet juridisk", siger Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i L&F, der forklarer, at det er L&Fs vurdering, at det er nødvendigheden af at fravige gæsteprincippet, der er afgørende.

"Det skal som minimum være en individuel vurdering af nødvendigheden hver gang. Og man skal så have en særskilt erstatning, hvis nødvendigheden er til stede", siger hun.

Ny advokat

Det bliver advokat René Offersen, der på vegne af L&F og landmændene skal føre sagen ved Højesteret. Han er ny mand på sagen i forhold til for et år siden og er p.t. kendt for at være Støjbergs advokat i Rigsretssagen. Han har gennem tiden ført over 25 tunge sager i Højesteret. Han forklarer, at når det kommer til Højesteret, koncentrerer man typisk sagen på nogle hovedpunkter. Det er også tilfældet i Kriegers Flak-sagen. På forhånd har begge parter i sagen afleveret skriftligt materiale. Fredag i næste uge er den eneste retsdag i sagen. En til to uger senere forventes det, at der falder en afgørelse.

"Højesteret er kun til for principielle sager. Og det, der pr. definition kendetegner principielle sager, er, at de kan gå begge veje", siger Rene Offersen, der tilføjer:

"Vi synes, at vi har nogle rigtig gode argumenter med, men kan også godt se, hvad det er, som de (Energinet, red.) kommer med af argumenter. Det her er dog helt klart en sag, som fortjener at blive behandlet i Højesteret", siger René Offersen.

Vigtig sag

Det var i sin tid hos landboforeningen Gefion, at sagen startede, efter foreningen havde fået henvendelser fra lodsejere, der ikke ville finde sig i, at gæsteprincippet bliver fraveget. Fra Gefion-formand Torben Hansen lyder det, at sagen bør have stor interesse landet over.

"Det vi kan se, er, at det jo ikke kun er ved de store ledninger, at gæsteprincippet bliver fraveget. Det er jo efterhånden ved alt, når kommuner og forsyningsselskaber laver selv mindre ledninger. Jeg synes simpelthen, at de tager nogle rettigheder fra lodsejerne", siger Torben Hansen,

Faktaboks

Energinet versus Landbrug & Fødevarer

  • Landsretten slog 7, januar 2021 fast, at et stort elanlæg som Kriegers Flak kan lægges i jorden ved ekspropriation med ’fuld tilstedeværelsesret’. Lodsejeren får erstatning for den varige placering, men kan ikke efterfølgende bede om at få kablerne flyttet på ledningsejerens regning.
  • Fra Energinet lød det efter dommen, at den bekræfter den praksis, som i årtier har været har været brugt, når store eltransmissionskabler er blevet lagt gennem landet.

Sagen om gæsteprincippet og Kriegers Flak

Det er efterhånden en del år siden, sagen om Kriegers Flak-sagen tog sin begyndelse.

  • September 2016: Den sjællandske landboforening Gefion kritiserer Energinet for at tilsidesætte helt principielle forhold, når de indgår aftaler med jordejere i forbindelse med kabellægningen til Kriegers Flak.
  • December 2016:  Energinet vælger at afbryde forhandlinger med L&F, som er gået ind i sagen på vegne af utilfredse lodsejere. Sagerne kører videre som ekspropriation.
  • Juni 2017: L&F rejser en principsag mod Energinet efter i længere tid at have forsøgt forhandlingsvejen. Advokat Søren Nørgaard Sørensen hyres til jobbet.
  •  Juni 2018: Til stor glæde for L&F og Gefion melder Vestre Landsret ud, at sagen begynder direkte i landsretten og springer dermed byretten over. Det skyldes sagens principielle karakter.
  • Januar 2021: Til glæde for Energinet, men skuffelse for L&F, fastlår Vestre Landsret, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse, når en ledning er anlagt ved ekspropriation. L&F skal betale sagens omkostninger.
  • Januar 2021: Knap tre uger efter dom i landsretten, går L&F videre med sagen i Højesteret. Denne gang sker det med advokat René Offersen. »Rene Offersen kommer med mere end 20 års møderet for landets øverste domstol og har ført over 25 tunge sager i Højesteret«, lyder forklaringen til advokatskiftet fra L&F i en pressemeddelelse. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle