Nu er kun 8.458 heltidslandmænd tilbage

Syv procent af mælkeproducenterne er stoppet i løbet af 2020. Planteavlerne holder skansen og griseproducenterne i lille fremgang.

Strukturudviklingen buldrer videre.

I den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik, som blev offentliggjort fredag morgen, er antallet af heltidslandmænd faldet til under otte og et halvt tusinde. Det er nogenlunde det samme antal, som der bor i Aars i Vesthimmerland eller den nordsjællandske by Helsinge.

Dermed fortsætter udviklingen i retningen af færre og større bedrifter med et frafald på i snit fire procent om året. I løbet af de sidste 10 år er lige knap fire tusinde heltidslandmænd stoppet. Det svarer til hver tredje landmand og antallet er nu 8.458.


Kigger man på fordelingen mellem bedriftstyper, så rammer udviklingen hårdt blandt konventionelle landmænd, som der nu for første gang er under otte tusinde af.

Bare i løbet af de sidste fem år, der er gået siden 2016, er der forsvundet 1.503 konventionelle heltidslandmænd, så der nu er 7.718. En del må formodes at være skiftet til økologi, for i det samme tidsrum er antallet af heltidsøkologer steget med 172 til nu 740. Det viser også, at der nu er en heltidsøkolog for hver tiende konventionel.

Kigger man lidt nøjere på de store driftgrene malkekøer, grise og planteavl, så er strukturudviklingen gået hårdest ud over mælkeproducenterne. Da nytårsklokkerne ringede 2020 ud, var der 2.460 mælkeproducenter tilbage. Det var syv procent eller 184 færre, end da raketterne skød 2020 i gang.

I løbet af året er der til gengæld blevet 18 flere landmænd med grise i stalden, så tallet nu er steget en smule til 2.068. Tallet, der med lidt god vilje kan kaldes status quo, dækker over nogle interne forskydninger, hvor der er blevet flere slagtesvineproducenter og færre med søer og integreret produktion.

Ganske små forskydninger er der også blandt de rene planteavlere, som der er blevet 43 færre af, så tallet nu er 2.218. Kigger man på grafen herunder over antallet af konventionelle landmænd, så er det tydeligt, at de tre store driftsgrene nærmer sig hinanden i antal.

Endelig vil man let kunne få et chok, hvis man ukritisk betragter udviklingen i det samlede antal landmænd. I 2019 var der i alt 25.218 deltids- og heltidslandmænd. I 2020 er tallet faldet med en tredjedel til 17.809. Men det er altså ikke strukturudviklingen alene, der er skyld i det.

Danmarks Statistik har i år simpelt hen valgt at hæve bundgrænsen for, hvornår man med rimelig kan kalde noget for et landbrug. Det har støvsuget omkring 5.000 deltidslandmænd ud af de statistiske tabeller.

Rent teknisk er det sket ved en manøvre, hvor bundgrænsen for standard output eller omsætning hæves fra 15.000 til 25.000 Euro. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle