Nu fordobles produktionen af biogas igen

Fra 2012 til 2023 fordobles produktionen af biogas to gange ifølge Energistyrelsens forudsigelser.

Efter at energiforliget i 2012 skruede op for tilskud til biogas, blev produktionen fordoblet på fire år.

Ifølge Energistyrelsens forventninger er der endnu en fordobling på vej fra 2016 og frem mod 2023, hvor omfanget ventes at nå 17,6 PJ.

Det er især biogas opgraderet til naturgasnettet, der er i vækst. Denne produktion tredobles i perioden og kommer til at udgøre mere end halvdelen af den samlede biogasproduktion.

Biogas til proces og transport ventes at firedoble i samme periode, dog fra et beskedent niveau, som er under 10 procent af den samlede produktion.

Spænding om rammerne

For at komme i hus med succesen kræver det dog, at energiforliget, der ventes inden længe, og som gælder fra 2020, sætter nogle rammer, så det kan betale sig at fortsætte udviklingen. Det påpeger Bruno Sander Nielsen, faglig direktør i Biogasbranchen.

Efter energiforliget i 2012 kunne landbruget både trække på anlægstilskud fra tidligere ordninger og et større driftstilskud.

Nu er det slut med anlægstilskud, og det, at driftstilskuddet automatisk falder hvert år, afspejler, at biogasanlæggene skal effektivisere voldsomt.

»Fremover skal alene driften sikre, at regnestykket hænger sammen. Altså skal det ikke være mindre end i dag, hvis væksten skal fortsætte, når energiforliget er skruet sammen«, siger han.

Tilskuddet til biogas har dog også mødt kritik på det seneste. En fjerdedel af al støtte til vedvarende energi går nemlig til biogas, men kun ti procent af den grønne energi i Danmark er biogas.

Det har sat biogas under pres, og ifølge Berlingske mener Dansk Folkeparti og Radikale, at støtten til biogas skal ned. Når der har været politisk vilje til det høje tilskud hidtil, skyldes det, at biogas leverer på mere end den grønne energidagsorden.

Ekstra fordele

Fordelene ved biogas er bl.a., at det sikrer en bedre udnyttelse af næringsstoffer i husdyrgødningen, og samtidig reducerer det udledningen af klimagasser fra landbruget.

Desuden kan man recirkulere næringsstoffer fra byerne, når der indgår kildesorteret husholdningsaffald i den biomasse, der kommer i biogasanlæggene.

Derudover kan man bruge biogasanlæg til at fordele fosforgødningen bedre på de danske marker. Et ganske aktuelt problem efter, at der i nogle områder er indført skærpede fosforlofter.

En anden fordel ved biogas er, at det kan bruges i transportsektoren, også til tung transport. Det kan sol og vind ikke i samme grad.

Kamp om kronerne

Når biogassen kappes med bl.a. vindmøller og solceller om tilskudskronerne, skal man være varsom med at sammenlige udgifterne til tilskud direkte kWh for kWh.

Ifølge Frank Rosager, direktør for Foreningen Biogasbranchen, skal man huske at regne forbrugernes afgifter med, og samtidig leverer biogas på flere andre af de politiske dagsordener.

Biogas, der er opgraderet til naturgas, får et tilskud på 40 øre pr. kWh. Til sammenligning får biomasse, for eksempel træpiller, ingenting.

Men når biogassen bruges til opvarmning via naturgasnettet, betaler kunderne 32 øre i afgift pr. kWh. Køber forbrugerne varme lavet af biomasse, betaler de ingen afgift. Ergo har biogassen kun en merpris på 8 øre.

De fordele ved biogas, man kan sætte værdi på, løber til gengæld op i 10 øre pr. kWh, og så er regnestykket altså en lille smule bedre for biogassen end for biomasse.

Et tilsvarende regnestykke når vindkraft anvendes til el-varme viser en merpris på under 2 øre pr. kWh.

Konkurrence om foder

Kristian Gade, mælkeproducent og formand for Holstebro Struer Landboforening, understreger, at det, der kommer i biogasanlæggene, først har været gennem en ko.

»Biogassens berettigelse er, at det rydder op efter noget, udnytter ressourcerne og gavner klimaet. Det skal nødig presse priserne på halm og foder i vejret«, siger han.

Ifølge Bruno Sander Nielsen sikrer den danske model med begrænsninger, hvor stor en andel afgrøder man må anvende også dette.

»I Danmark rydder biogas op efter dyrene og udnytter restprodukter«, siger han.

Du kan læse mere om biogas og det kommende energiforlag i LandbrugsAvisen i dag.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle