Nu kan landmænd få alle pengene i hånden på én gang

Éngangskompensation til lodsejere i ny lavbundsordning vækker glæde i landbruget. Til gengæld møder det kritik, at kommunerne ikke får adgang til at bruge jordfordeling.

Miljøstyrelsens nye lavbundsordning møder stor ros i landbruget for det nye princip, som betyder, at medvirkende landmænd vil få udbetalt hele deres tilskud på én gang - op til 128.000 kroner pr. hektar. Det glæder bl.a. oplandskonsulent Mikael Kirkhoff Samsøe, VKST, som rådgiver landmænd om minivådområder og andre miljø- og klimaprojekter.

"Mange af de landmænd, der gerne vil indgå i lavbundsprojekterne, er lidt grå i toppen. For dem er ikke meget ved at få udbetalt et årligt tilskud i 20 år, som de selv kun får fornøjelse af de første fem år", siger han.

"Det er rigtig positivt, at de kan få pengene i hånden her og nu".

Kommuner ærgrer sig

I kommunerne møder den nye klima-lavbundsordning til gengæld kritik og ærgrelse.

Den giver nemlig ikke kommunerne mulighed for at bruge jordfordeling og køb og salg af jord, når flere lodsejere skal hjælpes i gang med et fælles lavbundsprojekt. Det kan forsinke indsatsen på den klimadagsorden, som både landbrug og kommuner har forpligtet sig på, vurderer projektleder, biolog Kristoffer Piil, Limfjordsrådet.

"Idéen om, at vi som kommuner kan tage store, sammenhængende lavbundsarealer ud, bliver meget tvivlsom, når vi ikke må bruge jordfordeling. Det er svært at forestille sig projekter på 50-100 hektar, hvor der ikke er lodsejere, som har brug for erstatningsjord til f.eks. harmoniareal".

Kristoffer Piil tror, at den manglende mulighed for jordfordeling vil gøre ordningen mindre attraktiv for lodsejere, der ønsker fælles lavbundsprojekter. I stedet vil mindre lavbundsprojekter, hvor jordfordeling ikke er nødvendig, blive fremmet. Han håber, at ordningen bliver justeret.

"Vi vil gerne lave både små og store lavbundsprojekter, så vi så hurtigt som muligt kan levere på klimadagsordenen sammen med landmændene".

"En stor fejl"

I L&F deler miljødirektør Anders Panum den kommunale skepsis.

"Vi er rigtig glade for, at der begynder at ske noget, men vi er helt enige med kommunerne i, at det er en stor fejl ved den her ordning, at den ikke giver kommunerne mulighed for jordfordeling eller køb-salg af landbrugsjord som redskab til at udtage lavbundsjorder. Det er brandærgerligt, og vi kan være bekymrede for, at ordningen ikke får det aftræk, som den kunne have fået".

Mål om forenkling

Ifølge Miljøstyrelsen er sigtet med den nye klima-lavbundsordning at skabe en »enkel og hurtig vej til udtagning af lavbundsarealer«.

"Jordfordeling er en tidskrævende proces, som typisk forlænger projektperioden væsentlig", skriver styrelsen i et svar til LandbrugsAvisen.

Oplandskonsulent Mikael Kirkhof Samsøe, VKST, vælger at se den positive side her og nu og anerkender sigtet om at forenkle.

"Det er klart, at jo flere værktøjer man har, desto bedre. Forenklingens pris er, at der er nogen, der ikke kan komme med i første omgang. Men jeg kan sagtens finde nogen, hvor det kan lade sig gøre uden jordfordeling, og nu kan vi komme i gang".

Faktaboks

Krav til projekter

  • Areal på mindst 10 hektar.
  • Mere end 60 pct. af jorden skal have et kulstofindhold over 6 pct.
  • Projekter, som har fået samtykke til multifunktionel jordfordeling, prioriteres før andre.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle