Nu koster miljøgodkendelser kun det halve

Ny husdyrlov har gjort det meget billigere at få lavet en miljøgodkendelse. Det viser erfaringer fra Sagro.

Det behøver ikke længere pr. automatik løbe op i 100.000 kr. for at få en ny miljøgodkendelse. Siden den nye husdyrlov trådte i kraft i august, skal der langt mindre til, og ifølge løber de dyreste op i omegnen af 30.000 kr. Det skriver Sagros medlemsblad Grobund.

Mange ting er blevet lettere. Eksempelvis skal der ikke længere redegøres side op og side ned for alt vedrørende gylleudspredningsareal og for nitratfølsomhed og robusthed for hver eneste mark, påpeger Lisbeth Tønning, afdelingsleder i Sagros miljøafdeling. Hun kalder det en helt ny trend, at kunderne bestiller en screening af, hvad de nye regler kan betyde for deres ejendom i forhold til fleksibilitet, lugt og ammoniak, selvom de ikke har aktuelle planer om at bygge nyt.

»De ønsker bare at vide, hvad den nye lovgivning betyder for dem«, fortæller hun.

Gang i målebåndene

Udviklingen har fået gang i målebåndene rundt om på de danske husdyrbrug, fortæller hun. Forklaringen er den enkle, at landmændene ikke længere bliver låst af en godkendelse på et vist antal dyr. Nu er det staldarealet (det såkaldte produktionsareal) og velfærdsreglerne, der afgør, hvor mange dyr du må have.

I den nye husdyrlov beregnes ammoniakfordampning og lugtudvikling pr. kvadratmeter produktionsareal, og er en landmand blevet mere effektiv, kan det give ham ekstra plads i stalden.

Flere mælkeproducenter undersøger nu, om de kan have flere køer og færre kvier i stalden. Andre landmænd vil have regnet på, om forhold omkring ammoniakfordampningen kan påvirkes, så der opstår muligheder for at udvide, selvom et naturområde i nærheden hidtil har forhindret det.

 

Ulemperne

Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Der er også skærpelser i den nye husdyrlov. Hvis man vil bygge en gyllebeholder og en møddingplads kræver det nu godkendelse af hele husdyrbruget. Men gælder det en plansilo, maskinhus, malkerum m.m. er uændrede og kræver stadig en anmeldelse.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle