Nu lancerer landbruget Bælgplanternes Danmarkskort

Producenter af bælgplanter og virksomheder, der gerne vil aftage dem til fødevarer, kan nu mødes via et Danmarkskort med kontaktoplysninger.

Landmænd, der dyrker bælgplanter, og virksomheder, der aftager bælgplanter til fødevarer, skal lettere kunne finde hinanden.

Derfor lancerer landbruget nu et digitalt Danmarkskort, som skal skabe overblik og kontakt og derigennem styrke produktionen af danske, plantebaserede fødevarer.

Forbrugere, foodservice og fødevarevirksomheder efterspørger danske plantebaserede fødevarer . Derfor er der brug for, at de landmænd, der kan og vil dyrke råvarerne, kan få kontakt med de virksomheder, som producerer fødevarerne.

"Man kan med rette spørge, hvorfor vi i Danmark importerer bælgplanter til fødevareproduktion, når vi selv kan producere dem. Forklaringen skal blandt andet findes i et manglende distributionsled i værdikæden, der gør, at producenter og aftagere ikke har kontakt med hinanden. Fødevarevirksomhederne ved reelt for lidt om hvad danske landmænd kan producere, og landmændene ved reelt for lidt om hvad fødevarevirksomhederne ønsker. Derved er der et kæmpe forretningspotentiale", siger direktør for plantesektoren, Troels Toft i en pressemeddelelse.

Ny platform

For at hjælpe udviklingen på vej, har Seges i samarbejde med Økologisk Landsforening udviklet en matchmaking platform for bælgplanter til fødevarer. Den skal være med til at lette kontakten mellem producenter og aftagere. 

"Hvis vi skal lykkes med at sikre danske planteproteiner af høj kvalitet, så er det vigtigt, at landmænd og fødevarevirksomheder nemt kan finde/kontakte hinanden og snakke om, hvilke råvare-kvalitet, der er behov for, og hvad der kan dyrkes i det danske klima. Med lanceringen af det digitale Danmarkskort over producenter og aftagere af bælgplanter til fødevarer har vi skabt forudsætningen for, at landmænd og fødevarevirksomheder kan indgå værdifulde partnerskaber, der potentielt rækker ud over Danmarks grænser", siger specialkonsulent i Seges, Mette Damborg Hansen.

Med det nye digitale Danmarkskort er der skabt en  platform, hvor fødevarevirksomhederne får mulighed for at finde kontaktoplysninger på lokale planteavlere, både konventionelle og økologiske, der producerer eller gerne vil producere bælgplanter til fødevarer. 

Ved hjælp af Danmarkskortet kan fødevarevirksomheder nu kontakte planteavlerne direkte og indgå samarbejdsaftaler og opbygge tætte relationer til landmanden om sortsvalg, produktion og udvikling af kvaliteten af bælgplanter. 

Ligeledes kan konventionelle og økologiske landmænd finde kontaktoplysninger på fødevarevirksomheder, der bruger bælgplanter i deres fødevareproduktionen og selv rette henvendelse om mulige samarbejder. Kortet kan give nye forretningsmuligheder og mindre transport.

Danmarkskortet er ikke fyldestgørende og vil løbende blive opdateret med nye planteavlere og fødevarevirksomheder.
 


 

Faktaboks

Hvis du gerne vil være med, kan du tilmelde dig. Så vil din virksomhed være synlig på kortet efter næste opdatering.

https://www.landbrugsinfo.dk/Public/C/4/3/afgroder_balgplanter_fodevarer

Nederst på siden har kan du udfylde en tilmeldingsformular.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle