Nu må du høste brak og bræmmer

Fra i morgen fredag kan du lovligt afgræsse eller høste MFO-brak. På grund af tørken har Landbrugsstyrelsen hastebehandlet nye regler.

Danske landmænd skal ikke afvente EU-formaliteter men må allerede i morgen fredag 20. juli gå i gang med at afgræsse eller tage slæt til foder på arealer med MFO-brak og bræmmer.

Det fremgår af en ændringsbekendtgørelse, som Landbrugsstyrelsen i dag har udstedt på grund af tørken.

Det sker, efter at EU-Komitéen for Direkte Betalinger, på bl.a. dansk initiativ, i sidste uge besluttede, at opfordre Kommissionen til at lempe reglerne i år.

Den endelige, formelle meddelelse fra Kommissionen kommer først ca. 1. august, men miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har besluttet at fremskynde lempelsernes ikrafttræden.

Det samme har en række andre tørkeplagede lande gjort - bl.a. Sverige og visse tyske delstater.

40.000 hektar

Der er ca. 40.000 hektar brak anmeldt i Danmark i år.

På de bedre brakarealer forventer Seges et gennemsnitligt udbytte på op til 1.800 foderenheder pr. hektar.

Det kan f.eks. fodres op som strukturfoder til kalve, slagtekalve, kvier og ammekøer, hvor behovet er stort.

Pas på dyrene - vis hensyn

Ved slæt af brakarealerne opfordres til, at landmændene tager hensyn til vildtet, som holder til på arealerne, så rålam, harekillinger og jordrugende fugle o.a.  skræmmes væk før høst.

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan man finde en pjece med gode råd om skånsom høst.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle