Nu skal der screenes for tre nye pesticider i drikkevand

I en screening af grundvandsboringer foretaget af Miljøstyrelsen er der relativt mange fund af stoffet desphenyl-chloridazon, og tre pesticider er nu tilføjet for resten af 2018-målingerne.

Stofferne desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon har siden den 27. oktober 2017 været en del af de obligatoriske analyser for pesticider hos vandværkerne.

Miljøstyrelsen vil nu inddrage de to stoffer i den resterende grundvandsovervågning i 2018.

Hvad angår stoffet 1,2,4-triazol vil Miljøstyrelsen nu også inddrage stoffet blandt de pesticider, som vandværkernes obligatorisk skal teste for.

Samtidig vil stoffet blive inddraget i den resterende grundvandsovervågning i 2018. Miljøstyrelsen har i 2014 lagt væsentlige restriktioner på anvendelsen af de fire azol-svampemidler, der kan danne nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol.

Det skriver Miljøstyrelsen i en meddelelse.

skal lave 4-500 målinger på triazol i år

"Det er normal praksis for os - hvis vi ser noget i varslingssystemet, så screener vi for det og tager det med i grundvandsovervågningen. Og 1,2,4-triazol har der ikke været målt i grundvandsovervågningen før, så det er  nyt, at vi går videre med det ", siger Lea Frimann Hansen, kontorchef i Miljøstyrelsen, til landbrugsavisen.dk.

"Vi har kun fundet to tilfælde af 1,2,4-triazol over kvalitetskravet i 150 boringer, og derfor har vi ikke det store billede af omfanget. De to tilfælde er fundet i Jylland, så nu skal vi finde ud af, om der er særlige forhold lige præcis de steder - eksempelvis om det er specielle jordtyper, eller om det kan findes i resten af Danmark".

Hun forventer, at der vil blive lavet omkring 4-500 målinger på triazol alene i år.

"Normalt foretager vi 700-1000 målinger om året forskellige steder i landet, men vi regner med, at vi får mellem 400 og 500 målinger på triazol i år".

relativt mange fund af pesticidrester

Miljøstyrelsen besluttede i januar 2017 at screene for nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i grundvandsovervågningen, fordi dette stof var fundet i Miljøstyrelsens Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP).

I nogle tilfælde blev der fundet rester over den såkaldte kravværdi, som er det kvalitetskrav, der fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen. Kravværdien er politisk fastsat krav, fordi vi ikke ønsker pesticider i vores grundvand.

I juni 2017 blev screeningen udvidet med to nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidlet chloridazon, og her er der tale om relativt mange fund af desphenyl-chloridazon og også en del over kravværdien – både i screeningen i grundvand og hos vandværkerne.

Udgør ingen risiko

Styrelsen for patientsikkerhed har vurderet, at de koncentrationer, der er fundet af desphenyl-chloridazon i vandværkerne ikke vil udgøre en uacceptabel risiko for sundheden, idet niveauet er væsentligt lavere end det acceptable daglige indtag.

Det andet nedbrydningsprodukt - methyl-desphenyl-chloridazon – er fundet færre steder og i lavere koncentrationer.

Der er også relativt mange fund af stoffet 1,2,4-triazol i screeningen af grundvand, men meget få over kravværdien.

Der mangler data for at kunne give en sikker vurdering af den sundhedsmæssige grænse for drikkevand, men på det foreliggende grundlag er de koncentrationer, der er fundet i screeningen, et godt stykke fra det acceptable daglige indtag.

Der findes ikke målinger af 1,2,4-triazol hos vandværkerne, og det vides derfor endnu ikke, om stoffet findes i drikkevand.

Redigeret klokken 16:24: Tilføjet kommentarer fra Lea Frimann Hansen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle