Nu skal halmen være bæredygtig: Sjællandske leverandører opfordres til ekstra omtanke

Nye regler om bæredygtig halm er ikke på plads men skal tænkes ind ved prissætningen. Det mener Danske Halmleverandører.

De sjællandske halmleveandører skal i år være ekstra opmærksomme, når de melder tilbud på halm ind til de sjællandske værker.

Fristen for indmeldelse af tilbud på kontrakter for levering af halm fra 1. august 2021 er tirsdag efter påske, 6. april.

Her bør leverandørerne overveje tilbuddet en ekstra gang, for nye regler er på vej og de kan fordyre halmen. Det mener Danske Halmleverandører.

Nye bæredygtighedskrav

Sagen er i følge Danske Halmleverandører, at der i år vil være større usikkerhed om kontrakterne end normalt.

Det skyldes, at større værker over 20 MW fra 1. juli skal leve op til nye regler om bæredygtighed af halm. 
Det skyldes et EU-direktiv, VEII-direktivet.

Hvis dokumentationen for bæredygtig halm ikke er på plads 1. juli, kan halmværkerne få bøder, i og med energien fra halmen ikke kan tælles med som vedvarende energi i den danske indmelding til EU.

Foreslår model

Danske Halmleverandører har derfor, sammen med Seges, udarbejdet et forslag til fælles koncept for,  hvordan man kan dokumentere halmens er bæredygtighed.

Modellen baseres på Energistyrelsens fire, ret enkle krav, herunder dokumentation for kulstofbalance på de bedrifter, halmen kommer fra.

Reglerne er dog endnu ikke på plads med Energistyrelsen og under alle omstændigheder har Sjællandske værker ikke taget dem med i udbuddet.

Hele den nye situation, som vil medføre nye regler for halmleverancer, er slet ikke adresseret  i udbudsmaterialet fra Gruppen af Sjællandske Værker.

”Det undrer os meget, at de i udbudsmaterialet slet ikke forholder sig til situationen”, siger Knud-Erik Clausen, næstformand i Danske Halmleverandører.

”Vi mener, de sjællandske værker påtager sig en kæmpe risiko, hvis de ikke lever op til bæredygtighedskravene 1. juli. Det kan mistænkeliggøre hele sektoren og det er vi selvsagt ikke interesseret i”.

Fordyrer halmen

Den mulige model, som er på bordet, lægger op til fire overordnede krav, herunder dokumentation for kulstofbalance på de bedrifter, halmen kommer fra.

Enegistyrelsenved den første høringsrunde beregnet, at arbejdet med dokumentation kan give øgede omkostninger på mellem 1 øre og 1,4 øre pr. kilo halm.

”Det er selvfølgelig ikke en gratis omgang, hvis man henter halm fra 10 landmænd og skal dokumentere, hvor halmen kommer fra og om der er kulstofbalance", siger Knud-Erik Clausen.

Som situationen er, opfordrer Danske Halmleverandører til, at de sjællandske halmleverandører tænker sig ekstra godt om, når de i næste uge indgiver tilbud på halmen.

"Vi vil opfordre leverandørerne til at give bud til de sjællandske værker, men i år være særlig grundig i prissætningen, da der er større usikkerhed om kontrakterne end normalt. Den usikkerhed skal regnes ind i prisen", siger Thomas Holst, chefkonsulent hos Danske Halmleverandører. 

Halmleverandører kan læse mere om situationen og de nye regler på www.danskhalm.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle