Nu stiller eksperter spørgsmålstegn ved dogmer i grundvands- og pesticiddebatten

Grundvands- og pesticiddebatten har været præget af dogmer, der har trukket den skæv og polariseret. Det har ikke været til landbrugets fordel. Men nu taler flere eksperter om nødvendigheden af at diskutere nogle af de problematiske dogmer, der præger grundvands- og pesticiddebatten, og som har gjort landbruget til superskurk i nogles øjne.

Af Jens Juhl Eriksen, chefredaktør, Landbrug & Fødevarer

Det kan man se i en ny hvidbog fra ATV-Fonden for Jord og Grundvand, som er stiftet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, fortæller Jacob Neergaard, konsulent i L&F, Vand & Natur.

Bogen består af partsindlæg fra 12 eksperter, som er blevet bedt om at skrive om, hvordan vi sikrer rent vand til kommende generationer. Eksperterne er en blanding af forskere og fagfolk ved myndigheder og vandbranchen.

- Flere af eksperterne påpeger det uhensigtsmæssige i, at grænseværdien for pesticider i drikkevand i Danmark er fastsat ud fra en tilgang om nultolerance uanset giftighed. Det volder store problemer for vandværkerne, der skal overholde grænseværdien for at sende vand ud til forbrugerne, siger Jacob Neergaard.

Drikker behandlet vand

Et andet dogme, der stilles spørgsmålstegn ved, er ideen om ”det rene drikkevand”.

- I hvidbogen forklarer Hans Jørgen Albrechtsen, professor ved DTU, hvordan vandbehandling har været en fast del af vandforsyningen de sidste 170 år. Vi drikker ikke grundvand, vi drikker vand, der er blevet behandlet. Professoren mener, at ideen om det rene urensede vand er en vildfarelse, som spænder ben for nødvendige aktuelle diskussioner om for eksempel rensning, siger Jacob Neergaard.

Han er meget tilfreds med, at der er opbrud i forhold til at diskutere, hvilke krav drikkevandet skal kunne opfylde.

- Det er en meget vigtig og også en nødvendig debat. Det er meget positivt, at forskere og folk fra vandbranchen taler om, at vi skal se bredere på de miljøfremmede stoffer, og ikke kun have fokus på pesticiderne. Vandbranchen står over for kæmpe udfordringer, hvis man fastholder den nuværende tilgang. De kan blive tvunget til dyre rensemetoder for at overholde en tilfældig fastsat grænseværdi fra 80’erne, siger Jacob Neergaard og fortsætter:

- Som en af bidragyderne til hvidbogen skriver ’vand skal være sundt – ikke nødvendigvis rent’. Det synes jeg er en god og rigtig tilgang for det videre arbejde med at beskytte drikkevandet. Kan vi få slettet dogmet om landbrugets pesticider som eneste kilde til drikkevandsforurening, så er vi kommet meget langt.

Hvidbogen kan hentes via: atv-jord-grundvand.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle