Nu tager styrelse fat på minivådområderne: De første penge er snart på vej

Landbrugsstyrelsen er gået i gang med den digitale sagsbehandling af de ansøgninger til minivådområder, den har modtaget i 2019. Og de første forskud er snart på vej.

Landbrugsstyrelsen er gået i gang med den digitale sagsbehandling af de 338 ansøgninger, de har modtaget under minivådområdeordningen 2019. Det betyder, at de første ansøgere snart vil modtage endeligt tilsagn eller afslag på deres ansøgning. 

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

De fleste ansøgere i 2019-runden har i deres ansøgning bedt om udbetaling af forskud. Hvis man får tilsagn og har bedt om at få udbetalt forskud, vil man få udbetalt sit forskud samtidigt med, at man modtager sit endelige tilsagn.

Ændret fremgangsmåde 

It-udfordringer under ansøgningsrunden gjorde, at Landbrugsstyrelsen valgte at sagsbehandle alle ansøgninger manuelt.

For at ansøgerne kunne påbegynde deres projekt som planlagt, mens styrelsen arbejdede på at løse it-udfordringerne, udstedte styrelsen før sommerferien forhåndstilsagn til 212 ansøgere, mens 21 fik afslag på et forhåndstilsagn. 

Forud for den digitale, endelige sagsbehandling har ansøgerne kunne anmode Landbrugsstyrelsen om at få deres ansøgning manuelt sagsbehandlet med henblik på at modtage endeligt tilsagn og forskudsudbetaling på tilsagnet hurtigere.

Ingen af de 338 ansøgere har anmodet om at få endeligt tilsagn og udbetaling af deres forskud forud for den digitale, endelige sagsbehandling. 

udbetaler forskud samtidigt med tilsagnet 

Som noget nyt udbetaler Landbrugsstyrelsen i 2019 forskud på tilsagnet. Det betyder, at de ansøgere, der har valgt at modtage forskud, vil modtage deres forskud samtidigt med deres endelige tilsagn. 

Såfremt ansøgeren efterfølgende ikke etablerer minivådområdet, skal ansøgeren betale det udbetalte forskud tilbage.

Når en landmand eller lodsejer har fået endeligt tilsagn til at anlægge et minivådområde, har vedkommende to år til at gennemføre det færdige projekt. Minivådområdet skal bestå i mindst ti år, men det kan sagtens have en længere virketid. 

Faktaboks

Om minivådområder 2019:

338 landmænd og lodsejere har søgt tilskud til at etablere åbne minivådområder eller minivådområder med såkaldte filtermatricer i 2019. Det ventes at give en kvælstofreduktion på cirka 158 ton pr. år, hvis alle de 338 projekter bliver realiseret. 

Der er i alt 193,1 mio. kroner til minivådområdeordningen i 2019, og dermed kan vi imødekomme alle ansøgninger, hvis de lever op til kravene. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle