Betalt indhold af Landbrug & Fødevarer

Nu truer svinepesten – uden Jens og L&F havde vi aldrig fået det vildsvinehegn

”Landbrug og Fødevarer har haft en kæmpe betydning i etableringen af hegnet. For mig personligt som landmand, både for min besætning og min økonomi, mener jeg, at det har en kæmpe betydning fremadrettet”, fortæller Henrik Refslund Hansen.

I den tyske delstat Brandenburg er der nu 29 bekræftede fund af vildsvin der er døde af afrikansk svinepest. Geografisk er vi i Brandenburg tæt på Polen, men tager vi tættere på den danske grænse, til delstaten Slesvig-Holsten, skydes der, alene ved almindelig jagt, op imod 16.000 vildsvin om året. 

Bare ét tilfælde af afrikansk svinepest i Danmark vil lukke for al eksport. Ligegyldigt om det er et vildsvin eller et tamsvin. Så kan det blive ekstremt dyrt for dansk svineproduktion og dermed for det danske samfund i det hele taget”, siger Jens Munk Ebbesen fra Landbrug og Fødevarer.

Med etableringen af vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse kan danske svineavlere være mere trygge, selvom vildsvinehegnet ikke giver 100% sikkerhed og der, udover vildsvinehegnet, også skal tages andre forholdsregler.

Henrik Refslund Hansen er svineproducent i Skast tæt ved grænsen. Han fortæller her i videoen, den uhyggelige historie om hvordan hele hans fars besætning måtte slagtes eller slås ned, efter at den blev ramt af Aujezkys.

”Jeg er utrolig glad for etableringen af vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse. Det giver tryghed, og hjælper os alle med at begrænse risikoen for, at vi får afrikansk svinepest til Danmark”, siger Henrik Refslund Hansen.

Faktaboks

Arbejdet med vildsvinehegnet startede tilbage i sommeren 2018, hvor den daværende regering med Esben Lunde, beslutter sig for at gøre noget ved vildsvinebestanden i Danmark. Miljø- og naturstyrelsen lavede forundersøgelserne. L&F og Fødevarestyrelsen står for det benarbejde, der til slut er med til at få den politiske beslutning om etablering af vildsvinehegnet igennem.

Arbejdet med opsætning af vildsvinehegnet påbegyndes omkring årsskiftet 2018/2019 og det stod færdigt i december 2019.

Naturstyrelsen estimerer, at der på nuværende tidspunkt er 10 vildsvin tilbage i Danmark. Meningen med hegnet er, at der ikke skal være vildsvin i Danmark i den nuværende situation (så længe der ikke findes en vaccine).

Der er flere fordele ved ikke at have vildsvin i Danmark: I forhold til dyrevelfærd er det en smertefuld sygdom som svinene dør af. Især økologiske grise, hvor mange lever udenfor, er udsatte. Ved ikke at have vildsvin i Danmark undgår man også de skader som vildsvin, historisk set, har givet på marker, golfbaner, kirkegårde m.v.

Hegnet har også stor international interesse. Såvel myndigheder som producentorganisation fra både USA og Canada har været på besøg ved hegnet.

Selve hegnet

Højden på vildsvinehegnet er bestemt af Fødevarestyrelsens regler om hold af svin på friland, svarende til minimum 1,5 m. Der er ingen strømførende el tråde i hegnet. Hegnet består af 5 - 6 mm galvaniseret stål med dobbeltarmering på vandrette tråde og nedgravet 0,5 m for at hindre vildsvinene i at grave sig under hegnet.

Der er forsøgt at tage så mange hensyn som muligt i forhold til hegnsmaskerne (5 x 20 cm), så f.eks. små dyr kan passere hegnet. Herudover er der for f.eks. oddere lavet 20 x 20 cm åbninger for hver 100 m, og linjeføringen er lavet så den så vidt muligt går udenom sammenhængende naturområder.

For mennesker er der låger for hver 500 m, hvor man kan passere eller komme over og hertil alle oprindelige vejpassager.

Emneord

sponsoreret , Landbrug & Fødevarer , svinepest , vildsvinehegn

Forsiden lige nu