Økonomiformand: Nu vil vi flytte fingeren fra pauseknappen

En række uafklarede politiske spørgsmål hænger som en truende sky over hovedet.

Af Anders Harck, formand for Landbrug & Fødevarers sektor for Økonomi & Virksomhedsledelse

Som Storm P så rigtigt sagde: - Hvis folk er glade, er det deres egen skyld, der er nok at være ked af.

Sådan kan man måske også på nogle områder sige om landbruget lige for tiden. Men for at begynde med glæderne, så står landbruget generelt et godt sted, når vi kigger på de seneste års økonomiske resultater og erhvervets robusthed.

Gælden er reduceret med 60 millarder kroner på 13 år, og vi oplever for første gang i mange år positive nettoinvesteringer i erhvervet. Dog viser tallene for netop nettoinvesteringer, at de seneste års optimisme i landbruget har afspejlet sig i markant positive investeringer i maskiner og inventar, mens reinvesteringer i driftsbygninger er væsentligt under de tilsvarende afskrivninger.

Det kan være et udtryk for mange ting - blandt andet at der i nullerne blev overinvesteret. Men det er nok også et udtryk for en vis bekymring omkring fremtiden. Store dagsordner som vandplaner, biodiversitet og klimaafgifter fylder meget i medierne og giver naturligt en masse spekulationer blandt os landmænd.

Jeg har talt med mange gode og dygtige kolleger, der har sat al udvikling, investering og strategiovervejelser på hold, fordi en række uafklarede politiske spørgsmål hænger som en truende sky over hovedet.

Jeg håber dog, at vi nærmer os en afklaring på nogle af områderne, og med en midteregering vil jeg mene, at timingen er god for store beslutninger for vores erhverv. Og vi er i samfundets søgelys. Politikerne har eksempelvis gang på gang gentaget, at der kommer en klimaafgift – forstået sådan, at det ikke længere er et spørgsmål, om den kommer, det er et spørgsmål om, hvornår den kommer, og hvordan den er udformet. Og til februar kommer Svarer-udvalget med den nok så omtalte rapport, som Svarer selv fortalte om på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde sidste måned.

Det ser jeg sådan set frem til. Ikke fordi jeg på nogen måde er fan af en afgift. Og ikke fordi jeg tror, at det er vejen frem for at nå de ambitiøse mål, som både erhvervet selv og regeringen har sat. Men afklaring vil også på dette område være kærkommen. For afklaring giver udvikling, og vi har gået med uvisheden i baghovedet alt, alt for længe på alt for mange områder. Og vi har derfor trykket på pauseknappen alt, alt for længe. Det kan hverken den enkelte landmand, det samlede erhverv eller samfundet generelt være tjent med. Nu skal vi videre! Og vi er klar til at kaste os over både udfordringer og muligheder for at fortsætte udviklingen af et bæredygtigt erhverv med en fødevareproduktion i verdensklasse.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle