Ny økologiforordning vedtaget - se her hvad det betyder for Danmark

Fire års forhandlinger i EU om produktion og markedsføring af økologiske produkter blev tirsdag afsluttet. Eksempelvis er det slut med at halekupere økologiske svin i alle EU-lande.

EU's landbrugsministre vedtog tirsdag en ny økologforordning, der fastlægger rammerne for, hvordan økologiske produkter skal produceres, forarbejdes, importeres, kontrolleres og markedsføres i EU's 28 medlemslande.

Og regler på flere områder bliver mere harmoniserede på tværs af landegrænser, hvilket betyder, at vilkårene fremover vil blive mere lige for alle landmænd.

Det skriver Miljø- og Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Eksempelvis bliver det forbudt at halekupere økologiske svin i alle EU-lande, ligesom reglerne for økologiske fjerkræ bliver mere ens.

Det kommer det til at betyde for danmark

I korte træk kan en række eksempler på ændringer for danske landmænd se ud som følgende:

- Kravet om årlig økologikontrol opretholdes grundlæggende. Det bliver muligt at justere for visse producenter med en lav risikoprofil, hvor det bliver muligt at erstatte det fysiske kontrolbesøg med en administrativ verificering hvert andet år.

- Væksthusproducenter skal fra 2021 dyrke i bundjord. Producenter, der i dag dyrker i afgrænsede bede, får en overgangsperiode på 10 år til at omlægge til dyrkning i bundjord.

- Der indføres ikke en særlig pesticidgrænseværdi for økologi i Danmark eller i EU, men medlemslande, der har indført en national grænseværdi, kan videreføre denne. Danmark har ikke en særlig grænseværdi for økologi, så samhandel med andre lande kan blive vanskeligere.

- Der bliver forbud mod at halekupere økologiske svin i alle EU-lande.

- Detailhandlen kan ikke længere undtages økologikontrol. Visse dele af detailhandlen skal derfor økologiautoriseres og -kontrolleres særskilt efter økologireglerne. Det vil sige, at disse får en ekstra kontrol ud over den almindelige fødevarekontrol.

- Derudover kan det fremhæves, at den danske produktion af økologiske linemuslinger også kan fortsætte under den nye forordning, hvor det ellers tegnede til, at dette erhverv måtte lukke.

ligger endeligt klar i 2021

Reglerne i den nye økologiforordning skal anvendes fra 1. januar 2021. De detaljerede regler (gennemførelsesbestemmelser) skal forhandles på EU-niveau de kommende tre år, så det komplette økologiregelsæt er klar 1. januar 2021.

Arbejdet med de detaljerede regler er så småt gået i gang og vil supplere de overordnede regler, der netop er vedtaget i økologiforordningen. Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen vil orientere om ændringerne efterhånden, som de bliver vedtaget.

Du kan læse den fulde forordning her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle