Ny analyse: Danske landmænd kan tabe op mod syv milliarder kroner i årlig indtjening ved CO2-afgift

CO2-afgiften vil ikke mindst ramme mælkeproducenterne hårdt.

En kommende klimaafgift på dansk landbrug vil koste landbruget dyrt. 

Ifølge en ny analyse fra Seges Innovation vil en kommende CO2-afgift på 750 kroner pr. ton CO2 isoleret set reducere værdien af landbrugets aktiver – primært landbrugsjord - med mellem 100 og 160 milliarder kroner.

Samtidig vil den reducere landmændenes årlige indkomst med omkring syv milliarder kroner.

Afgiften vil samtidig medføre, at andelen af danske landmænd, som er i stor fare for at gå konkurs stiger fra seks procent til op mod 45 procent. 

Analysen er tænkt ud fra et worst case-scenarie, hvor afgiften indføres uden at der samtidig indføres kompenserende foranstaltninger, som afbøder effekterne.

- Hvis en isoleret CO2e-afgift på den danske landbrugsproduktion vedtages uden afbødende tiltag, vil landbrugserhvervet blive drænet for likviditet og investeringskapacitet. Det vil føre til, at der ikke bliver tilstrækkelig kapacitet til at investere i grønne løsninger, og store dele af dansk landbrug vil blive udkonkurreret, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges Innovation, i en pressemeddelelse.

Mælkeproducenter rammes hårdt

Beregningerne fra Seges viser, at klimaafgiften vil gå hårdest ud over mælkeproducenterne, hvis årlige driftsresultat reduceres med i gennemsnit 1,3 millioner kroner. pr. bedrift.

På tværs af sektorerne bliver heltidsbedrifternes gennemsnitlige årlige driftsresultat reduceret med 628.000 kroner som følge af afgiften.

Seges Innovation påpeger i rapporten, at der er betydelig usikkerhed om konsekvenserne af en eventuel CO2e-afgift, da der ikke tidligere har været foretaget ændringer i dansk landbrugs økonomi og produktionsforhold af denne art og størrelse. 

Desuden hviler beregningerne på nuværende tidspunkt på nationale normtal for udledningen, da det ikke er muligt at opgøre den præcise udledning på den enkelte bedrift. 

- Hvis der indføres en CO2e-afgift på nuværende tidspunkt, vil beskatningen af landmændene være præget af vilkårlighed. For at kunne beregne CO2-udledningen er det nødvendigt med retvisende og opdaterede klimaregnskaber, så der kan beregnes et korrekt afgiftsgrundlag. Den mulighed findes endnu ikke, siger Klaus Kaiser.

En ekspertgruppe forventes at komme med sine anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget til efteråret.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle