Ny dom kan gøre det sværere at generations- og ejerskifte

En ændring af den såkaldte pengetanksregel kan skabe et behov for at købe nye landbrugsejendomme, hvis et generationsskifte skal føres igennem med de bedste skattebetingelser. Afgørelsen er forkert og bør ændres, lyder det fra førende ekspert. 

Det er en årelang og til tider bekostelig affære at føre et generationsskifte ud i livet, og nu er det i nogle tilfælde blevet markant sværere. 

Det skyldes, at Skatterådet i slutningen af august kom med en ny afgørelse omkring den såkaldte pengetanksregel, som bl.a. vurderer, hvornår et selskabs omsætning og aktiver er aktivt eller passivt forvaltet. 

Det skriver LMO i en pressemeddelelse.

Indtil nu har solcelleanlæg og vindmøller været anset som erhvervsmæssige aktiver, og det har i flere tilfælde muliggjort overdragelse af virksomheder - der ligeledes består af passiv forvaltning af værdipapirer og udlejningsejendomme mv. - med skattemæssig succession, altså med en udskydelse af skatten. 

solceller og møller ikke længere aktiver

For at man kan ejerskifte med skattemæssig succession, kræver det nemlig, at omsætningen i virksomheden skal komme fra mindst 50 procent aktiv investering.

I flere tilfælde har landmænd, primært ældre, som har droslet ned, erhvervet solcelleanlæg og vindmøller for at kunne nå over kravet om 50 procent aktiv investering. 

Men i den nye afgørelse har retten afslået solcelleanlæg og vindmøller som erhvervsmæssige aktiver, og det ses derimod nu som passiv ejendomsinvestering. Og det er et problem for landmænd og virksomhedsejere, der har mere end halvdelen af deres indtægter i værdipapirer eller udlejning af fast ejendom. 

”Det betyder reelt set, at nogle landmænd ikke kan overdrage virksomheden med skattemæssig succession til næste generation, da de falder for denne regel. Det er på trods af, at de både har vindmøller og solcelleanlæg, hvilket en hel del landmænd som bekendt har”, siger Susanne Møberg, chefrådgiver hos LMO. 

Fælder flere skifter

Susanne Møberg har de sidste fem år været med til at planlægge omkring 50 generationsskifter i landbruget, og netop nu er hun involveret i ejerskifte på 19 yderligere. 

Hun vurderer, at Skatterådets nye afgørelse vil fælde nogle af de kommende overdragelser, om end det er svært at sætte præcist tal på, hvor mange landmænd, ændringen vil have konsekvenser for fremadrettet. 

”Der er ingen tvivl om, at der vil være et stort problem for en del landmænd, og afgørelsen bør virkelig omgøres. Den er direkte forkert. Solcelleanlæg og vindmøller er skattemæssigt driftsmidler, og det fremgår af afgørelser helt tilbage fra 2008. Vi har ligeledes en afgørelse fra 2003 der fastslår, at vindmøller ikke er passiv kapitalanbringelse”, siger hun. 

Hun fortæller, at man som vordende afhænder af en ejendom, der skal overdrage med succession, nu vil være nødt til at købe andre aktive indtjeningskilder for at kunne indfri kravet. 

”Det kan for nogle betyde, at der skal nye investeringer til, hvis man vil overdrage landbrugsejendomme med succession. Og det skal være investeringer, som vel at mærke opfattes som værende aktive, eksempelvis en anden landbrugsejendom eller lignende”, siger hun. 

Bliv opdateret på skatteområdet

Pengetanksreglen er bare en af mange emner på LMO’s talrige informationsaftener Aktuel Skat, som finder sted 6.-13. november over det meste af Jylland. 

Her vil LMO’s ekspertpanel give deltagerne den nyeste viden fra skatteområdet. Eksempelvis vil eksperterne zoome ind på det kommende finanslovsforslag og konsekvenserne af ændringerne i forhold til virksomhedsskatteordningen samt straksfradrag. 

Derudover vil de også give en status på ejendomsvurderingsloven, herunder de nye ejendomsskatter såvel som en status på bo- og gaveafgiftsloven. 

Møderne foregår med indlæg fra chefrådgiver Kirsten Cato Jensen, chefrådgiver Susanne Møberg og skatteekspert Mimi Shin Jensen fra LMO. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs på møderne. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle