Ny grøn energiaftale: Staten skal hjælpe med store energiparker bliver til virkelighed

Ny aftale om grøn energi faldt på plads i weekenden. Staten skal blandt andet nu spille en større rolle i at udpege arealer på land, hvor man kan placere vindmøller og solceller.

Lørdag faldt der en aftale på plads blandt et bredt flertal i Folketinget, der handler om, hvordan vi kan gøre Danmark uafhængig af russisk gas.

Her er der enighed om, at Danmark i 2030 får firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land samt mulighed for femdobling af hav-vindmøllestrøm. Ambitionen er også, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der fra 2035 ikke er boliger, der opvarmes med gas.

Klimaminister Dan Jørgensen siger i en pressemeddelelse, at Danmark med aftalen bliver et stort grønt kraftværk for hele Europa. 

Staten skal hjælpe

En del af aftalen handler blandt andet om, at staten skal hjælpe med at realisere store energiparker på land. Det vil sige større, statsligt udpegede områder, hvor der kan ske en hurtig udbygning af flere forskellige vedvarende energiteknologier, herunder blandt andet vindmøller og solceller.

Omkring den del af aftalsen lyder det fra Landbrug & Fødevarers klimadirektør Niels Peter Nørring:

- Det er positivt, at der iværksættes værktøjer til at sikre udbredelsen af landbaseret vedvarende energi, som i de seneste år har været udfordret af træghed i kommunerne, manglende kapacitet i elnettet og en stigende modstand fra borgere i lokalområder, hvor anlæggene opføres, siger han.

Niels Peter Nørring påpeger, at det dog kan blive problematisk med udpegning af energizoner, hvis etableringen af anlæg inden for områderne ikke sker på baggrund af frivillighed.

Hos Danmarks Naturfredningsforening lyder det i en kommentar fra præsident Maria Reumert Gjerding, at hun især glæder sig over, at staten vil spille en større rolle i et udpege områder til vedvarende energi og sikre en bedre rådgivning til kommunerne.

- Det er en den helt rigtige tilgang, at staten nu går ud og udpeger områder, som er særligt egnede til udbygning af sol og vind på land. Der er masser af plads i Danmark til vedvarende energi - det handler for os at se om bedre planlægning, rådgivning og hurtigere sagsbehandling. Vi tror meget på, at den her aftale kan være med til at sætte fart på udbygningen og reducere de lokale konflikter, når der skal opsættes sol- og vind, siger Maria Reumert Gjerding.

Solcellestrategi

Når det kommer til solceller specifikt, så lyder det i den nye aftale, at regeringen vil fremlægge en solcellestrategi i slutningen af 2022. Her skal de barrierer, som der er for, at solcelleanlæggene bliver opført adresseres. Det gælder blandt andet potentielle barrierer i bygningsreglementet og barrierer i forhold til at lave solcelleanlæg på lavbundsjorde.

Fra Niels Peter Nørring lyder det, at  det er meget positivt, at der nu søsættes et arbejde med en solcellestrategi, hvor barrierer for placering af vedvarende energi på lavbundsjorde adresseres.

Ikke alt er dog positivt ifølge Landbrug & Fødevarers klimadirektør.

- Det er negativt, at der ikke er mere fokus på udarbejdelsen af nye vejledninger, som kan afhjælpe klagesagsbehandlingen i forhold til natur- og miljøkonsekvenser ved opførelse af anlæg i åbent land, siger Niels Peter Nørring.

Udfasning af gas

Som nævnt blev det med lørdagens aftale også opnået enighed om, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der fra 2035 ikke er boliger, der opvarmes med gas. Omkring 400.000 danske hjem er i dag afhængige af gas i deres husholdninger.

Konkret bliver et planlagt udbud fremrykket omkring biogas. Den del sker til glæde for blandt andet for DI Energi.

Herfra lyder det i en pressemeddelesle, at delaftalen om udfasning af naturgas og grøn varme sikrer - udover en udfasning af gasfyr i private hjem - også en tilskyndelse til øget biogasproduktionen i Danmark, som i dag fylder omkring 25 procent i gasnettet. Desværre – lyder det fra DI Energi - kommer der først 100 procent biogas i rørene i 2030.

- Biogas skal helst udgøre 100 procent af vores gasforbrug i 2027. Der er brug for mere biogas i rørene, så virksomhederne kan producere klimaneutralt med en sikker og stabil forsyning af grøn gas, siger Troels Ranis, der er branchedirektør for DI Energi.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle