Ny håndbog hjælper landmanden med naturbeskyttelse

Seges sætter fokus på samarbejdet mellem kommuner, lodsejere og rådgivere for at beskytte og pleje Natura 2000-områder. Ny håndbog giver overblikket.

Danmarks mest unikke, bevaringsværdige og varrierede natur findes i vores 252 såkaldte Natura 2000-områder.

Men uden pasning vil mængden af naturtyper og arter i områderne gå tilbage, og vores natur vil blive fattigere, skriver Seges.

Landbrugets vidensbank har derfor lavet en håndbog, der forklarer, hvordan lodsejere i samarbejde med kommuner og rådgivere vil kunne passe og pleje naturen.

Dialogen er helt afgørende, påpeger biolog Mads Fjeldsø Christensen, Vejle Kommune, der er med i projektet.

"Det er jo frivilligt for de private ejere, om de vil gå med i et naturplejeprojekt, og i kommunerne vil vi meget gerne have en god dialog med dem og deres rådgivere og samarbejde i øjenhøjde. Ellers kan kommunerne ikke leve op til den opgave, staten har stillet dem med at bevare naturen i Natura 2000-områderne," siger han.

Projekterne kræver mange kompetencer, lyder det fra Seges.

"Det er ikke noget man bare lige gør, og slet ikke ene mand i en kommune eller landbrugsrådgivning. Derfor har vi lavet de her materialer, som bygger på erfaringer fra hele landet. I dem kan man læse, hvordan man får et samarbejde i gang, leder projektet, gennemtænker alle detaljer fra starten af, sætter fælles mål og får lodsejerne på banen," siger Frank Bondgaard, projektleder hos Seges.

Bogens kapitler indeholder bla. information om:

  • Lodsejernes overvejelser omkring naturpleje og tilskud
  • Lodsejerdialog
  • Det retlige grundlag for naturplejen
  • Lovgivning, regler og tilskud, der har betydning for naturprojekter og naturarealer
  • Samarbejde og samarbejdsmodeller
  • Omkostningseffektivitet og synergi
  • Anlægsfasen
  • Driftsfasen i et naturprojekt

Du kan hente hele håndbogen gratis på www.smart-natura.dk.

Faktaboks

Seges har samarbejdet med Vejle Kommune om Smart Natura-projektet, der har udgivet håndbogen. Projektet er støttet af EU's Life-program.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle