Ny i L&F’s formandskab: Bæredygtighed bliver det nye buzzword

Bestyrelsesformand i DLF, Christian Høegh-Andersen, er nyt medlem af virksomhedsbestyrelsens formandskab og dermed af den øverste politiske ledelse, fællesformandskabet, i Landbrug & Fødevarer.

Hvad motiverer dig til at træde ind i formandskabet for virksomhedsbestyrelsen og dermed fællesformandskabet hos L&F?

”Det er spændende at sætte retningen for L&F og skabe det bedst mulige grundlag for vores virksomhed og landmændene som helhed. Vi er valgt på et mandat – uanset om vi kommer fra en virksomhed eller en landboforening – til at styrke landbrugets interesser, så vi alle sammen får gavn af L&F’s arbejde.”

Har du selv bejlet til de her poster, eller er du blevet prikket på skulderen og opfordret?

”Jeg er blevet opfordret til at stille op, og jeg er glad og ydmyg over at blive valgt.”

Hvad er dit syn på, hvad virksomhedsbestyrelsens rolle skal være både for sig selv og i fællesformandsskabet, og hvordan vil du sætte dit aftryk?

”Vi er nu i gang med en proces, hvor vi skal kigge indad og se, hvordan vi skal skabe det nye L&F; hvordan hele bestyrelsesstrukturen i organisationen skal være. Så det er en proces, der kører nu. Der skal vi alle sammen byde ind med det, vi hver især synes, er det rigtige i forhold til den fremtid, som vi kigger ind i. Der har jeg budt ind med nogen ting til, hvordan det kan struktureres, men der er vi endnu ikke så langt i processen, at jeg vil vende det offentligt. Jeg kan sige, at vi har en god og åben proces, hvor alle skal byde ind. Så skal vi snakke os derhen, hvor alle kan se en fordel i det. Alle medlemsvirksomheder skal mene, at de kan se sig selv i L&F fremadrettet.”

Hvilke mærkesager og kompetencer vil du bringe til bordet, både som person og som DLF-formand?

”I DLF og frøbranchen generelt har vi haft stærke alliancer med universiteter og andre institutioner til at løfte frøbranchen ind i den tid, hvor vi er i nu. Gennem den styrkelse af de samarbejder står vi også noget stærkere i forhold til det politiske miljø, men vi har også skabt en fantastisk branche inden for frø, hvor DLF er markedsledende i dag. Jeg ser også L&F som en organisation, der kan være rigtig stærk i forhold til hele det politiske miljø, og det bliver vi kun, hvis vi alle sammen bakker op om L&F og står sammen om at lægge det politiske pres. Men det kræver som sagt, at alle kan se sig selv i L&F og er enige om, at det er den retning, vi går i. Retningen er rigtig vigtig, og der har vi lagt en strategi for et års tid siden. Den skal vi understøtte ved at få organisationsstrukturen i bestyrelsen til at passe, så vi kan effektuere på den strategi.”

Hvordan har I hos DLF set jer selv i den hidtidige struktur hos L&F?

”Vi bruger L&F i den henseende, at vi har opgaver, der skal løses igennem L&F. Det være sig kemi, der skal godkendes til vores frøproduktion, men også alt det politiske arbejde omkring den nye frølov, som kører i EU i øjeblikket. Vi bruger også L&F meget i forhold til vores roevirksomhed, DLF Beet Seed, hvor vi har haft Gaucho (bejdsemiddel til bekæmpelse af insektangreb på sukkerroer, der oprindeligt var blevet forbudt, red.) på programmet, som er blevet godkendt med hjælp fra L&F. Så vi ser det som en stærk interesseorganisation for vores virksomhed, og det er jeg ret sikker på, at de andre medlemsvirksomheder også. gør Det er derfor, at vi skal have et L&F, hvor vi virksomheder bidrager med vores udfordringer, som L&F er med til at løse gennem møder med det politiske miljø.”

DLF har oplevet enorm vækst både generisk og ved opkøb de seneste år. Hvordan oplever du, at DLF’s præstationer, resultater og kompetencer har spillet ind på din udnævnelse iblandt en masse navnkundige ledere fra andre store virksomheder?

”Hos DLF er vi gode til at være løsningsorienterede og til at skabe alliancer. Vi ved godt, at vi ikke kan klare opgaven alene, så vi skal lave partnerskaber for at kunne løfte vores interesser hele vejen igennem det politiske miljø. Det er det, jeg vil stå på mål for i L&F; det er i fællesskab, at vi skal løfte den her opgave. Det kan ikke nytte noget, at vi stikker i hver vores retning. L&F skal gerne være samlende, så vi står stærkere, men det er også det, at danske bønder allerede er rigtig gode til i vores andelsselskaber."

Du har som formand for DLF efterlyst redskaber fra politisk side til at indfri de bindende klimamål. Er det en dagsorden, som du vil bære med ind i formandskabet, og hvordan vil du gøre det?

”Jeg kender Thor Gunnar Kofoed (viceformand i primærbestyrelsen, red.) rigtig godt, og vi har en fælles opgave med at få den nye genetik på plads i EU. Det arbejder vi alle sammen hårdt på, og det vil jeg også bære derhen, hvor jeg kan. Jeg skal nok få nævnt det for ministre og alle de steder, der er nødvendige, fordi det er et redskab, vi har brug for, og vi skal have det. Jeg er bange for, at EU igen skal tabe kapløbet om forædlingsteknikkerne, og så flytter hele forædlingsindustrien endnu engang til andre lande uden for EU, som det var tilfældet med GMO. Det er ikke det scenarie, som vi ønsker at kigge ind i. Vi løser ikke vores klimaudfordring, hvis vi ikke kan øge vores udbytte ude på markerne. Den allerbedste måde at komme i mål med den grønne omstilling er ved at forædle os til at få højere udbytter per hektar.”

Du har talt om, at der fra politisk side bliver tegnet et økologisk glansbillede, mens konventionelle landmænd bliver talt ned. Hvordan mener du, at man kan ændre den opfattelse blandt politikerne og derigennem den brede befolkning?

”Politisk bør man også se på, hvad der er efterspørgslen i markedet. Det, vi laver, skal være markedsdrevet, så vi producerer, hvad forbrugerne efterspørger. Så er det lige meget, om vi taler økologi eller konventionelt, fordi jeg tror på, at bæredygtighed bliver det nye buzzword. Det er der, hvor alle landmænd skal kunne levere på det, der bliver efterspurgt, og det tror jeg ikke, at man kan styre politisk.”

Så du mener, at bæredygtighed kan leveres gennem den konventionelle produktion, og ikke kun det økologiske skal fremhæves som en løsning?

”Vi skal bruge alle de værktøjer vi har, både konventionelt og økologisk. Der er ingen tvivl om, at konventionelt landbrug bevæger sig mere og mere over imod økologien, når vi bruger færre kemikalier. Men vi skal løfte alle opgaver i alle henseender i alle sektorer. Der er ikke noget enten eller, og det er det billede, der ret ofte bliver tegnet politisk.”

Landbrug & Fødevarer oplever i øjeblikket effekten af et opgør med krænkelser som en del af #metoo-bevægelsen i samfundet, først i Danbred og med afgang af både L&Fs CEO og senest CFO i forskellige kontekster. Du har på DLF’s generalforsamling tidligere i år udtalt, at I har nultolerance for krænkelser i DLF. Vil du tage den mærkesag med ind i dit arbejde i L&F’s formandskab, og hvordan?

”Vi skal være i samklang med det samfund, vi lever i. Vi har en politik i L&F, og den skal efterleves. Det er også det, vi som landmænd og i bestyrelsen skal efterleve. Den politik står vi ved alle sammen. Vi har whistleblower-ordning på plads i L&F-regi, og vi har erfaret, at den virker efter hensigten.”

Siden nultolerance mod krænkelser er noget, som du i egen butik i DLF har en klar holdning til, så er det vel også noget, som du holder fast i, når du træder ind i formandskabet?

”Den holdning har jeg stadigvæk, absolut. Det er der ikke nogen, der skal være i tvivl om.”

Ligger der hos L&F et stykke arbejde for at ryste effekterne af krænkelsessagerne af sig og genoprette sit renommé både internt og eksternt i samfundet – ved siden af de større dagsordener og udfordringer?

”Det er klart, at vores medarbejdere skal have tillid til den opgave, vi løfter, og det er jeg også ret sikker på, at de har. Det har da givet nogle skvulp, og vi har alle sammen lært af det her, men nu skal vi kigge fremad og søge at få styrket tilliden og respekten til L&F, så vi fremstår som en stærk og handlekraftig organisation, der løfter medlemmernes behov, er en attraktiv arbejdsplads og leverer en stærk politisk interessevaretagelse.”

Faktaboks

Blå bog

  • Christian Høegh-Andersen er født i 1969.
  • Ejer Luenhøj øst for Nykøbing F, der består af 345 ha.
  • Uddannet agronom.
  • Bestyrelsesformand for DLF

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle