Ny OECD evaluering af dansk miljøpolitik: Godt gået - men der skal gøres mere

OECD har lavet en evaluering af dansk miljøpolitik med stor ros til de ambitiøse mål om blandt andet klimaneutralitet. Der mangler dog konkrete målsætninger, lyder anbefalingen.

Landbruget er en vigtig nøglespiller i arbejdet for at nedbringe klimaforandringernes konsekvenser i Danmark. 

Det fremgår af en 242-sider lang evaluering af dansk miljøpolitik siden 2005, som OECD på et møde torsdag officielt overrækker til miljøminister Lea Wermelin.

Landbrugsarealer optager mere end 60 procent af jorden i Danmark, skriver OECD, hvilket betyder, at landbruget er et nødvendigt område at fokusere i arbejdet for en grønne klode.

Blandt andet skal der udtages mere jord til natur, sikres større biodivesitet og sættes ind over for vandmiljøet.

OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) kommer i rapporten med hele 44 anbefalinger til det videre arbejde med miljøet i Danmark.

Ros for ambitiøse mål

Rapporten er dog ikke kun en lang løftet pegefinger.

Faktisk roser OECD de ambitiøse mål, som allerede er sat i Danmark, blandt andet regeringens mål om at skære 70 procent af udledningen af drivhusgasser i 2030, og forslaget om at stoppe salget af nye diesel- og benzinbiler. 

"Vi glæder os ikke mindst over, at de også fremhæver vores fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening om blandt andet udtagning af lavbundsjord, og skriver, at det vil være et af de aller mest effektive tiltag, man kan gøre i landbrugets bidrag til klimaudfordringerne", siger Anders Panum, viceområdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Derudover bliver der også lagt mærke til det store forskningsarbejde, som bliver lagt i nye teknologier. Men før de slår igennem er det nødvendigt at sætte ind, skriver organisationen.

Konkrete mål for natur

Rapporten foreslår indsatser inden for flere sektorer, såsom transport, affaldshåndteirng, genbrug, kemikaliehåndtering, vandmiljøet mv.

For landbruget er der dog især ét, som fylder i OECD's rapport: Der skal fastsættes konkrete mål for beskyttelse af naturen. I rapporten fremgår det at Natura 2000 områder dækker 8 procent af landområdet, men de efterlyser mål og planer for, hvordan områderne og de truede arter skal hjælpes i bedring.

"Der er ingen tvivl om, at vi har en udfordring i forhold til natur og biodiversitet. Det flugter helt med det udspil som L&F havde for nyligt har lavet med seks andre organisationer om at styrke naturen og biodiversiteten i det åbne land. Her efterlyser vi netop også bindende mål, for at vi kan afsætte de nødvendige midler", siger anders Panum.

"For det er den store udfordring lige nu. Der er mange politiske skåltaler om, at der skal gøres noget, men når det kommer til at afsætte midler til projekterne, så halter det lidt. Men landmændene står i kø for at være med til de her projekter".

Efterlyser kritisk blik på vandmiljøet

Vandmiljøet fylder også i rapporten. OECD peger på, at der skal gøres mere for at nedbringe landbrugets påvirkning ved at nedbringe tabet af nærringsstoffer af vandmiljøet.

En god ambition, som Anders Panum ved, at landbruget gerne spiller med på. Dog efterlyser han en mere kritisk tilgang fra OECD, der ensidigt har kigget på landbrugets påvirkning, og ikke taget andre faktorer såsom spildevand og mikroplastik med ind i regnestykket.

"Jeg hæfter mig dog ved, at OECD skriver, at den primære udfordring med pesticider er pesticidrester fra fortidens synder. Det er pesticider, som engang var tilladt, vi slås med, når vi finder pesticidre i grundvandet og drikkevandsboringer. Ikke fra den brug vi har i dag", siger Anders Panum.

Han kan dog ikke støtte OECD's ros af planen om at forbyde brug at pesticider ved boringsnære beskyttelsesområder.

Anders Panum deltager senere torsdag eftermiddag i en paneldebat med Morten Pedersen, afdelingschef hos Danmarks Naturfredningsforening, professor Mikael Schou Andersen fra Aarhus Universitet og professor Mette Thermansen fra Københavns Universitet.

Faktaboks

OECD-rapporten

  • Gennemgår dansk miljøpolitik siden 2005
  • Udkommer omkring hvert 10. år, og er sidst lavet i Danmark i 2007 og 1999.
  • Kommer med 44 forslag, som kan "grønne" dansk økonomi og miljøpolitik.
  • Der er især fokus på ressourcespild, natur og biodiversitet og cirkulær økonomi.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle