Ny overenskomst indfører 'tre ugers rul' for ansatte på landbrug

Fremover skal de ansatte på landbrug, der er omfattet af overenskomst, kende deres arbejdstid tre uger frem. Tidligere skulle planlægningen ske 26 uger frem.

Landmænd får med den nye overenskomst nemmere ved at justere arbejdsplanen, når de benytter sig af muligheden for at aftale varierende ugentlig arbejdstid.

Med varierende ugentlig arbejdstid kan man indgå aftaler over op til 26 uger. Overenskomsten indfører et 'tre ugers rul', hvor arbejdstiden skal være kendt for den ansatte.

Det giver bedre muligheder, når høsten står for døren, markerne skal sås, eller når der af andre årsager kræves ekstra af de ansatte, siger GLS-A's direktør, Jens Bjørn Poulsen, til Landbrugsavisen.dk.

"Før skulle man planlægge arbejdstiden 26 uger frem, altså et halvt år. En ny mulighed er, at du som arbejdsgiver ikke nødvendigvis skal lægge en plan halvt år frem ad gangen, men kan gøre det for tre uger ad gangen", fortæller Jens Bjørn Poulsen, direktør for GLS-A, til Landbrugs.

Det gælder fortsat, at de ansattes normale arbejdstid i løbet af 26 uger sammenlagt skal have været på 37 timer om ugen i gennemsnit.

Det er forskelligt for de enkelte del-overenskomster, hvordan arbejdsgiverne har fået ekstra fleksibilitet.

Agroindustrien får mulighed for – efter aftale med de ansatte - at tilrettelægge arbejdstid med kortere arbejdsdage

Gartnerierne får et længere vindue til at afspadsere overarbejde.

Planteskoler og havecentre får mulighed for at holde åbent i weekender på samme måde som den øvrige detailhandel. Medarbejderne får et genetillæg for arbejde i weekenderne i stedet for overtidsbetaling.

Overenskomsten skal nu vedtages af parterne. Hos GLS-A er det bestyrelsen, der skal godkende resultatet, men de har været inde over forhandlingerne - så der ventes et ja.

3F havde foretrukket længere rul

Hos 3F siger Peter Kaae Holm, formand for Den Grønne Gruppe, at de gerne havde set et længere vindue end tre uger.

"Vi har måttet jo afgive noget. Det må man jo tit i overenskomstforhandlinger", siger Peter Kaae Holm.

"Arbejdsgiver var tilfreds med det, og vi kunne acceptere det, bare vi vidste det tre uger frem. Vi havde ønsket vished længere tid frem end tre uger, men der er jo noget "giv-og-tag” i det", siger han.

Faktaboks

Hos 3F skal overenskomsten vedtages i en ur-afstemning. Den vil foregå elektronisk eller pr. brev. Resultatet ventes afgjort 26. marts.

Eftersom overenskomsten skal træde i kraft 1. marts, vil den træde i kraft med tilbagevirkende virkning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle