Ny overenskomst: Timelønnen stiger for landbrugsansatte

Ny overenskomst mellem GLS-A og 3F giver ekstra i løn og pension til elever. Arbejdsgivere får ekstra fleksibilitet.

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og 3F har i dag, tirsdag, indgået ny overenskomst for ansatte i de grønne erhverv og følgeindustrien.

Det var femte forhandlingsmøde - og de startede mandag formiddag og blev endeligt færdige ikke mange timer før, de første morgenmalkninger gik i gang landet over.

Overenskomsten, der træder i kraft 1. marts 2018, gælder for en tre-årig periode frem til 1. marts 2021.

Overordnet følger overenskomsten de rammer, som blev lagt ved indgåelsen af overenskomster på det øvrige private arbejdsmarked i 2017 med de tilpasninger til forholdene i de grønne erhverv, som parterne har kunnet blive enige om.

Timelønssatserne stiger med 2,50 kr. hvert år. I dag - 2017 - er timelønnen inkl. generelt funktionstillæg på 135,12 kr. i timen for landbrugsarbejde.

Fritvalgsordningen - frivillig indbetaling af pension - udbygges fra de nuværende to procent til fire procent over den tre-årige overenskomstperiode.

Medarbejderne får mulighed for at holde mere fri i forbindelse med børns sygdom, og så kommer fritvalgsordningen til at kunne bruges til børneomsorgsdage og seniorfridage. Som noget nyt vil elever få indfaset en pensionsordning.

Også noget for virksomheder

Den nye overenskomst indebærer, at virksomhederne får forbedret mulighederne for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, og på enkelte punkter er overenskomsten gjort administrativt mere enkel og up to date.

Samtidig har parterne gjort elevbestemmelserne i skovbruget klar til en længe ønsket forlængelse af praktiktiden i uddannelsen ved at aftale en ny startløn for førsteårselever.

GLS-As medlemsvirksomheder består af land- og skovbrug, maskinstationer, gartnerier- og planteskoler og en række forskellige virksomheder med tilknytning til primærerhvervene som bl.a. korn- og foderstofvirksomheder, kartoffelmelsfabrikker, pakkerier m.m.

Den nye overenskomst er blevet til over et langt forhandlingsforløb, der begyndte helt tilbage i slutningen af oktober sidste år. Siden da har der været holdt mange møder i forskellige overenskomstudvalg, og efter nytår har parternes forhandlingsudvalg mødtes til fem forhandlingsrunder, inden det lykkedes at indgå et samlet forlig.
 
GLS-As formand, godsejer Helle Reedtz-Thott udtaler:

"Vi har haft et meget langstrakt forhandlingsforløb, hvor vi har brugt mange kræfter på at drøfte detaljer om de nye overenskomster. Vi er blevet enige om at følge den udvikling af løn- og arbejdsvilkår, som vi ser på det øvrige private arbejdsmarked. Det er dog lykkedes for os at få aftalt nogle tilpasninger i forhold til de vilkår, som gælder for GLS-As medlemsvirksomheder."
 
"En overenskomst er et spørgsmål om at kunne give og tage. Parterne må bøje deres interesser af mod hinanden. Jeg er tilfreds med, at vi nu endelig har en aftale, som sikrer arbejdsfreden for de kommende tre år", slutter Helle Reedtz-Thott.

Redigeret kl. 14.18: Nuværende timeløn for landbrugsansatte tilføjet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle