Ny pesticid-rapport: Ét svampemiddel ender i grundvandet

Miljøstyrelsen har offentliggjort VAP-rapporten 2020. Der fundet ni pesticidstoffer i grundvandsprøver - ét overskred kravværdien.

Når markerne bliver sprøjtet med svampemidler ender nedbrydsningsprodukterne i grundvandet.

Det er en af konklusionerne i Miljøstyrelsens nye VAP-rapport (Varslingssystemet til udvaskning af pesticider).

Rapporten viser for første gang en mulig sammenhæng mellem brug af azoler-svampemidler på marken og fund af rester i grundvandet. Men kun et stof - pesticidstoffet 1,2,4-triazol - overskred kravværdien.

"Baseret på det nuværende samlede vidensgrundlag vurderer Miljøstyrelsen, at den godkendte anvendelse af de testede midler ikke fører til uacceptabel udvaskning til grundvand, hvis de fastsatte begrænsninger overholdes. Vidensgrundlaget udbygges fortsat ved yderligere test af azol-midler i VAP", skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

L&F er tilfreds med resultat

Rapporten dækker testforsøg i perioden juli 2016 til juni 2018, hvor der er undersøgt for seks pesticider og 25 nedbrydningsprodukter. 22 af stofferne er slet ikke fundet i grundvandet efter sprøjtning, mens ni stoffer er fundet i grundvandsprøver, kun ét overskred som sagt kravværdien.

Og den nyhed er yderst positiv, siger Anne Louise Gimsing, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

"Der er i perioden taget 6552 prøver fra grundvandet, og der er kun 27 fund over kravværdien. Det er en super glædelig nyhed. Det er nemlig kun et stof, der står for fundene - alle de andre stoffer er overhovedet ikke fundet over kravværdien", siger hun.

Miljøstyrelsen er i tvivl om, hvor stoffet 1,2,4-triazol præcist stammer fra. Det bliver derfor nu undersøgt i et projekt af GEUS, som har fået midler til det fra Bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet. 

Tre Fund i nydannet grundvand

VAP tester på seks forsøgsmarker, hvor kravværdien blev overskredet på fire af dem.

På testmarken Silstrup var der i tre tilfælde fundet 1,2,4-triazol over kravværdien for drikkevand på 0,1 mikrogram pr. liter. Det er fundet umiddelbart efter regnfald, som giver en kortvarig spidsbelastning. Efterfølgende målinger har vist, at koncentrationen hurtigt falder.

Det kan ikke afgøres, om det er den bejdsede såsæd, sprøjtningen eller begge dele, der har medført nedsivningen af 1,2,4-triazol til det nydannede grundvand. Der har nemlig ikke været nedsivning af regnvand  gennem den forudgående sommer.

Faktaboks

Der var på marken sprøjtet med et middel indeholdende aktivstoffet propiconazol, som fra marts 2020 er forbudt at anvende i Danmark.

Tidligere har det været svært at afklare, hvor stor en andel af udvaskningen der kan relateres direkte til de aktuelle sprøjtninger på markerne. Det skyldes, at der for 1,2,4-triazol har været relativt høje baggrundskoncentrationer af stoffet på markerne allerede inden testsprøjtningen.

Det relativt høje baggrundsniveau kan skyldes, at azol-midler har været anvendt gentagne gange på alle VAP-markerne siden VAP startede i 1999 og højst sandsynligt også på nabomarkerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle