Ny pesticidstrategi på plads

Med Pesticidstrategi 2017-2021 fastholdes den ambitiøse målsætning om at reducere pesticidbelastningen. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Brugen af pesticider skal begrænses mest muligt, og belastningen af natur, miljø og sundhed skal minimeres.

Det er det overordnede formål med den nye Pesticidstrategi 2017-2021, der nu er endelig efter den offentlige høring.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Høringen gav anledning til enkelte præciseringer af teksten. Bag strategien står et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen samt Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Hovedpunkterne i den nye strategi:

 • Målsætningen om at nå en pesticidbelastning (PBI) på 1,96 skal som minimum nås.
 • Der skal udarbejdes en handlingsplan mod resistens med udgangspunkt i principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM).
 • Vurderingsprincipperne for godkendelse af pesticider er justeret på baggrund af den internationale vurdering af grundvandsbeskyttelsen og godkendelsesordningen.
 • I boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) styrkes beskyttelsen af grundvand gennem forbud mod opblanding og påfyldning af pesticider og udvendig vask af sprøjter, herunder på vaskepladser. Der udarbejdes en handlingsplan for yderligere initiativer i BNBO.
 • Kontrolindsatsen hos forhandlerne af pesticider styrkes for at nedbringe overtrædelsesprocenten ift. ulovlige pesticider hos forhandlerne.
 • Forskning i pesticiders effekt på menneskers sundhed opprioriteres.
 • Der etableres en etårig taskforce, som skal bidrage til beslutningsgrundlaget for IPM-indsatsen fra 2018.
 • For at fremme IPM etableres et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.
 • Afdrift af prosulfocarb mindskes ved krav om brug af afdriftsreducerende dyser fra efteråret 2017.
 • Der indføres forbud mod sprøjtning med glyphosat i konsumafgrøder før høst.
 • Gebyret for godkendelse af såkaldte mindre afgrøder og mindre anvendelser af allerede godkendte pesticider er nedsat.
 • For gartnerierne gennemføres en særlig indsats for at mindske udslip til miljøet og brug af ulovlige midler.
 • Tilskud til udvikling og godkendelse af alternative pesticider videreføres, bl.a. for at understøtte økologisk produktion.
 • Den frivillige aftale om brug af pesticider på offentlige arealer skal vurderes for at sikre fortsat nedbringelse af pesticidforbruget og effektiv bekæmpelse af invasive plantearter m.m.
 • Danmark skal spille en offensiv rolle i EU-arbejdet om pesticider, og herunder skal anvendelsen af særligt problematiske aktivstoffer prioriteres.

Derudover skal Danmark fortsat have en indsats med kontrol af pesticidrester i fødevarer, og der skal være oplysning, rådgivning og vejledning til golfbranchen og haveejere om brug af pesticider og alternative bekæmpelsesmetoder.

Strategien er Danmarks handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider.

Se hele den nye pesticidstrategi her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle