Ny rapport: En tredjedel af landmændene passer ikke deres syge grise godt nok

En ny rapport der er lavet på baggrund af kontroller hos 401 svinebesætninger viser at næsten en tredjedel af svineproducenter ikke lever op til reglerne om dyrevelfærd. På 11 besætninger var forseelserne så alvorlige at de blev politianmeldt.

Næsten en tredjedel af svineproducenterne levede i en stor stikprøvekontrol ikke op til reglerne om dyrevelfærd og medicin.

Mange svin går for længe og er syge, inden landmanden sikrer, at de får behandling eller aflives.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. 

Fødevarestyrelsen gennemførte sidste år en stikprøvekontrol af landmændenes håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer. Den viste, at 32 procent af svineproducenterne ikke levede op til reglerne for dyrevelfærd og medicinering.

400 besætninger kontrolleret

Fødevarestyrelsen konrtrollerede i alt 401 svinebesætninger. 59 procent var besætninger med slagtesvin og 41 procent med søer. Der blev givet i alt 127 indskærpelser, 1 bødeforelæg og 11 besætninger blev politianmeldt.

"Når svinene i stalden bliver syge, så skal der tages hånd om dem, så de enten får den rigtige behandling eller aflives. Så simpelt er det," siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Christian Strøyer.

De fleste sanktioner og indskærpelser blev givet for, at de syge eller tilskadekomne dyr ikke fik passende behandling med det samme. Landmændene var også for langsomme til at aflive dyr, der skulle aflives, og mange landmænd havde ikke styr på optegnelserne over dyrenes medicin.

"Kontrollen viser, at de syge og tilskadekomne dyr ikke er blevet håndteret som de burde have været", siger Christian Strøyer til landbrugsavisen.dk. 

Se hele rapporten og opgørelser over overtrædelserne her.

Samme billede som tidligere kontrol

Denne nye rapport giver derfor, ifølge Christian Strøyer, samme billede af håndteringen som Fødevarestyrelsens almindelige, årlige dyrevelfærdskontrol.

I forbindelse med offentliggørelsen af dyrevelfærdsrapporten i november 2018 sagde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, at han vil styrke kontrollen i svinebesætninger.

Dermed vil den nye rapport ikke medføre yderligere kontroller, idet det allerede er besluttet at Fødevarestyrelsen i 2019 vil komme på dyrevelfærdskontrol i flere svinebesætninger og bl.a. tjekke, om de syge dyr får den rette behandling.

Målet med kampagnen var at forbedre dyrevelfærden for dyrene. Fødevarestyrelsen har også i 2016 lavet en kampagne på området, som viste, at der er behov for, at landmændene gør mere for at sikre god dyrevelfærd for deres syge dyr. Fødevarestyrelsens årlige dyrevelfærdsrapport for 2017 viste det samme behov.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle